Wykazy

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na cele rolnicze

BURMISTRZ MIASTA CHODZIEŻY PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA CELE ROLNICZE

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

 

PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

Ark. mapy 21, działka nr 1627/1

Powierzchnia nieruchomości

0,0824 ha
(powierzchnia dzierżawy 42m2)

 

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana, położona w Chodzieży przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 7, oznaczona w ewidencji gruntów symbolem B

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Grunt wydzierżawia się na cele rolnicze.

Przeznaczenie w planie miejscowym: 8.4.2 MN – teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej - Uchwała nr XXXVIII/357/2006 Rady Miejskiej
w Chodzieży z dnia 29.05.2006 r.)

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata za dzierżawę zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30.09.2020 r.

Terminy wnoszenia opłat

Roczna opłata za dzierżawę gruntu płatna do dnia 31 marca każdego roku.

Zasady aktualizacji opłat

Opłata za dzierżawę będzie aktualizowana w przypadku zmiany opłat zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, na cele rolnicze.

 

Chodzież

15 lutego 2021 r.

 

 Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

 

 

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele rolnicze

BUIRMISTRZ MIASTA CHODZIEZY PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA CELE ROLNICZE

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00018842/9, 2) PO1H/00018842/9,

3) PO1H/00018842/9, 4) PO1H/00018842/9, 5) PO1H/00018842/9, 6) PO1H/00018842/9, 7) PO1H/00018842/9, 8) PO1H/00018842/9, 9) PO1H/00022697/8, 10) PO1H/00018842/9, 11) PO1H/00018842/9, 12) PO1H/00018842/9, 13) PO1H/00018842/9, 14) PO1H/00018842/9, 15) PO1H/00018842/9, 16) PO1H/00018842/9, 17) PO1H/00018842/9, 18) PO1H/00018842/9, 19) PO1H/00018842/9, 20) PO1H/00034015/1, 21) PO1H/00010075/5, 22) PO1H/00018842/9, 23) PO1H/00018842/9, 24) PO1H/00018842/9, 25) PO1H/00018842/9, 26) PO1H/00018842/9, 27) PO1H/00018842/9, 28) PO1H/00018842/9, 29) PO1H/00006132/2, 30) PO1H/00018842/9, 31) PO1H/00026044/4, 32) PO1H/00018842/9, 33) PO1H/00018842/9, 34) PO1H/00006132/2, 35) PO1H/00018842/9, 36) PO1H/00005422/5, 37) PO1H/00018842/9, 38) PO1H/00006132/2, 39) PO1H/00018842/9, 40) PO1H/00018842/9

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) ark. mapy 2, działka nr 359

2) ark. mapy 2, działka nr 495/1, 495/2

3) ark. mapy 42, działka nr 3050/9

4) ark. mapy 29, działka nr 2466

5) ark. mapy 19, działka nr 1465

6) ark. mapy 2, działka nr 341/3

7) ark. mapy 28, działka nr 2276

8) ark. mapy 2, działka nr 435/1

9) ark. mapy 52, działka nr 3584/2

10) ark. mapy 35, działka nr 2911

11) ark. mapy 44, działka nr 3369

12) ark. mapy 44, działka nr 3369

13) ark. mapy 44, działka nr 3369

14) ark. mapy 44, działka nr 3369

15) ark. mapy 22, działka nr 1781/9

16) ark. mapy 22, działka nr 1781/10

17) ark. mapy 15, działka nr 1175

18) ark. mapy 22, działka nr 1781/7

19) ark. mapy 2, działka nr 495/5

20) ark. mapy 19, działka nr 1461/1

21) ark. mapy 27, działka nr 2092

22) ark. mapy 5, działka nr 616/2

23) ark. mapy 33, działka nr 2735/2

24) ark. mapy 43, działka nr 4040

25) ark. mapy 4, działka nr 597/7, 597/9,
 597/10, 597/11, 597/13, 597/14, 597/15

26) ark. mapy 5, działka nr 634

27) ark. mapy 5, działka nr 635/1

28) ark. mapy 29, działka nr 2568

29) ark. mapy 53, działka nr 3649

30) ark. mapy 5, działka nr 662

31) ark. mapy 53, działka nr 3627

32) ark. mapy 29, działka nr 2466

33) ark. mapy 4, działka nr 593

34) ark. mapy 53, działka nr 3649

35) ark. mapy 21, działka nr 1624/2

36) ark. mapy 14, działka nr 1134/1, 1134/2

37) ark. mapy 33, działka nr 2718/2

38) ark. mapy 53, działka nr 3649

39) ark. mapy 42, działka nr 3050/22

40) ark. mapy 35, działka nr 2969

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

1) 465

2) 303

3) 834

4) 40

5) 667

6) 120

7) 65

8) 105

9) 300

10) 5400

11) 84

12) 95

13) 210

14) 8

15) 665

16) 399

17) 628

18) 501

19) 357

20) 908

21) 100

22) 350

23) 5276

24) 78

25) 31.170

26) 920

27) 1013

28) 414

29) 180

30) 60

31) 650

32) 45

33) 2155

34) 212

35) 94

36) 102

37) 180

38) 220

39) 1155

40) 2835

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się na cele rolnicze i ogrodnicze

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Oplata z tytułu dzierżawy ustalona zgodnie
z obowiązującym zarządzeniem numer 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 30.09.2020 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata z tytułu dzierżawy gruntu płatna z góry za dany rok, do 31 marca każdego roku

Zasady aktualizacji opłat

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana w przypadku zmiany wysokości stawek zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży.

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat

 

Chodzież

 

10 lutego 2021 r.

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.

 

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na cele usług i handlu, pod garażami oraz na cele parkingowe i manewrowe

BUIRMISTRZ MIASTA CHODZIEZY PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
W TRYBIE BEZPRZETARGOWYM, NA CELE USŁUG I HANDLU, POD GARAŻAMI
ORAZ NA CELE PARKINGOWE I MANEWROWE
.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

1) PO1H/00024322/3, 2) PO1H/00018842/9,

3) PO1H/00018842/9, 4) PO1H/00018842/9, 5) PO1H/00018842/9, 6) PO1H/00018842/9, 7) PO1H/00018842/9, 8) PO1H/00018842/9, 9) PO1H/00018842/9, 10) PO1H/00026961/8, 11) PO1H/00018842/9, 12) PO1H/00026044/4, 13) PO1H/00018842/9, 14) PO1H/00018842/9, 15) PO1H/00018842/9, 16) PO1H/00018842/9, 17) PO1H/00033534/8, 18) PO1H/00018842/9, 19) PO1H/00022790/0,

Oznaczenie nieruchomości według katastru

nieruchomości

1) ark. mapy 14, działka nr 1101

2) ark. mapy 21, działka nr 1624/2

3) ark. mapy 21, działka nr 1680/2

4) ark. mapy 35, działka nr 2849

5) ark. mapy 21, działka nr 1613/11

6) ark. mapy 21, działka nr 1613/11

7) ark. mapy 21, działka nr 1613/11

8) ark. mapy 21, działka nr 1613/11

9) ark. mapy 21, działka nr 1613/11

10) ark. mapy 29, działka nr 4086/13

11) ark. mapy 27, działka nr 2032

12) ark. mapy 53, działka nr 3628/1

13) ark. mapy 21, działka nr 1624/2

14) ark. mapy 21, działka nr 1627/1

15) ark. mapy 21, działka nr 1627/1

16) ark. mapy 21, działka nr 1624/2

17) ark. mapy 35, działka nr 2850

18) ark. mapy 35, działka nr 2969

19) ark. mapy 29, działka nr 2366/3

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę (m2)

1) 8

2) 21

3) 30

4) 20

5) 15,05

6) 15,14

7) 16,60

8) 15,00

9) 14,20

10) 24,40

11) 20

12) 400

13) 20

14) 21

15) 21

16) 21

17) 50,40

18) 375

19) 16,50

Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowe niezabudowane

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Tereny wydzierżawia się na cele usług i handlu, pod garażami oraz na cele manewrowe i parkingowe

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Oplata z tytułu dzierżawy ustalona zgodnie
z obowiązującym zarządzeniem numer 0050.103.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży
z dnia 30.09.2020 r.

Terminy wnoszenia opłat

Opłata z tytułu dzierżawy gruntu płatna z góry za dany miesiąc, do 10- go każdego miesiąca

Zasady aktualizacji opłat

Opłata z tytułu dzierżawy może być aktualizowana w przypadku zmiany wysokości stawek zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Chodzieży

Informacje o przeznaczeniu do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Oddanie w dzierżawę, w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat

 

Chodzież

 

10 lutego 2021 r.

 

 

Osoba wyznaczona do kontaktu: Renata Cieślik, tel. 67 2827171 wew. 412.

Zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), wykaz wywiesza się na okres 21 dni.
Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży -Biuletyn Informacji Publicznej – bip.chodziez.pl, a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.chodziez.pl, natomiast w gazecie „Chodzieżanin” zamieszczono informację o zamieszczeniu wykazu.