Inne informacje

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci 2021

PODSTAWOWA  KWOTA  DOTACJI 

I  STATYSTYCZNA  LICZBA  DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 ze zm.) ogłaszam podstawową  kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2021

 

1. Roczna podstawowa kwota dotacji (tj. roczna kwota wydatków bieżących)  dla przedszkola miejskiego wynosi: 2 071 378,55 zł

2. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2020 r. w miejskim przedszkolu 150

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 753,90 zł

Październikowa aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji na 2020 r.

PAŹDZIERNIKOWA AKTUALIZACJA

PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2029) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2020

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego na jedno dziecko wynosi 11 346,36 zł

2.Statystyczna liczba dzieci w miejskim przedszkolu 146,67

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 709,15 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P63) miesięcznie 4 682,73 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P68) miesięcznie 1 429,46 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P69) miesięcznie 1 774,51 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 414,05 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 492,92 zł

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 98,81 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I, II i III miesięcznie 32,04 zł

 4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 12,32 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P71)
miesięcznie wynosi: 0,49 zł

 

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 690,09 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 429,46 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 774,51 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 682,73 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 1 uczniów, P6- 5 uczniów i P7 – 9 uczniów

Pierwsza aktualizacja Podstawowej kwoty dotacji na 2020 r.

 

PIERWSZA AKTUALIZACJA

PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

 

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2020

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego na jedno dziecko wynosi 11 763,72 zł

2.Statystyczna liczba dzieci w miejskim przedszkolu 145

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 735,23 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P63) miesięcznie 4 682,73 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P68) miesięcznie 1 429,46 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P69) miesięcznie 1 774,51 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 414,05 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 492,92 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 98,81 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I, II i III miesięcznie 32,04 zł

4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 12,32 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P71)
miesięcznie wynosi: 0,49 zł

 

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 690,09 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 429,46 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 774,51 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 682,73 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 1 uczniów, P6- 5 uczniów i P7 – 9 uczniów

 

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci 2020

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2020

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego na jedno dziecko wynosi 13 278,36 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. w miejskim przedszkolu 145

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 829,90 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P63) miesięcznie 4 682,73 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P68) miesięcznie 1 429,46 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P69) miesięcznie 1 774,51 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 414,05 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 492,92 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 98,81 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I, II i III miesięcznie 32,04 zł

4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 12,32 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P71)
miesięcznie wynosi: 0,49 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 690,09 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 429,46 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 774,51 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 682,73 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2019 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 1 uczniów, P6- 5 uczniów i P7 – 9 uczniów

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci 2019

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam podstawową kwotę dotacji i statystyczną liczbę dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2019

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji (tj. roczna kwota wydatków bieżących) dla przedszkola miejskiego wynosi: 1 732 757,22 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. w miejskim przedszkolu 142

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 667,12 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P60) miesięcznie 4 551,06 zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P65) miesięcznie 1 389,27 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P66) miesięcznie 1 724,61 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 402,41 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. według wag:

 P60 – 14 dzieci, P65 - 7 dzieci, P66 - 4 dzieci i wczesno wspomaganie- 27 dzieci

 

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 479,06 zł

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie wynosi: 95,81 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 31,14 zł

 4. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 11,98 zł

5. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej na zadania pozaszkolne (waga P67)
miesięcznie wynosi: 0,48 zł

 

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 498,22 zł

 2. Kwota dotacji na ucznia gimnazjum na tzw. pomoc psychologiczno-pedagogiczną miesięcznie wynosi: 11,98 zł

3. Kwota dotacji na ucznia gimnazjum na zadania pozaszkolne (waga P67) miesięcznie wynosi: 0,48 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

1. waga subwencyjna P4 miesięcznie 670,68 zł

2. waga subwencyjna P5 miesięcznie 1 389,27 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1 724,61 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4 551,06 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2018 r. według wag:

P4- 3 uczniów, P5- 4 uczniów, P6- 11 uczniów i P7 – 11 uczniów

 

Chodzież, 8 kwietnia 2019 r.

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.46 ust 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji i statystycznej liczby dzieci.


Kwoty dotacji na rok 2018


Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi: 1.362.395,00 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. w miejskim przedszkolu 150

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 567,66 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie 4.452,24zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P60) miesięcznie 1.359,11 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P61) miesięcznie 1.687,17 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 393,67 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P55 - 14 dzieci, P60- 9 dzieci, P61- 6 dzieci i wczesno wspomaganie- 22 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:


1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 468,66 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej małych szkół (średnia liczebność klasy jest niższa lub równa 12 uczniów miesięcznie; 93,73 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 30,46 zł


Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 487,40 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4 miesięcznie 656,12 zł

- waga subwencyjna P5 miesięcznie 1.359,11 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1.687,17 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4.452,24 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 3 uczniów, P6- 12 uczniów i P7 - 10 uczniów


Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi 71.535,83 zł


Chodzież, 3 kwietnia 2018 r.

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWEJ PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

AKTUALIZACJA PAŹDZIERNIKOWEJ PODSTAWOWEJ  KWOTY  DOTACJI  

I  STATYSTYCZNA  LICZBA  DZIECI

 

Na podstawie art.78c ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczby dzieci.

 

Kwoty dotacji na rok 2017

 

Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi:      1.232.023,00 zł                                                                                                                                         

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. (2/3) i na 30.09.2017 r. (1/3)              

    w miejskim przedszkolu                                                                                           162,67

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%)                      473,36 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P49) miesięcznie                                  4.278,11zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P54) miesięcznie                                  1.305,95 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie                                  1.621,18 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie                               378,27 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

    P49 - 14 dzieci, P54- 9 dzieci, P55- 5 dzieci i wczesno wspomaganie- 22 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 

 1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi:                     450,33 zł 

 2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej do 70 uczniów miesięcznie;           81,06 zł

 3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie                351,26 zł

 

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

 Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi:                                        468,34 zł 

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4  miesięcznie                                                                              630,46 zł 

- waga subwencyjna P5  miesięcznie                                                                          1.305,95 zł                                                                                    

- waga subwencyjna P6  miesięcznie                                                                          1.621,18 zł                                                                          

- waga subwencyjna P7  miesięcznie                                                                          4.278,11 zł                                                                            

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2017 r. według wag:

P4- 4 uczniów, P5- 3 uczniów, P6- 12 uczniów i P7 - 10 uczniów

 

Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi                                               68.737,91 zł

 

Chodzież, 23 października 2017 r.

 

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI

AKTUALIZACJA PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJII STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

 

Na podstawie art.78c ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z póżn. zm.) ogłaszam aktualizację dotyczącą podstawowej kwoty dotacji

i statystycznej liczby dzieci.

Kwoty dotacji na rok 2017


Przedszkole:

1. Roczna podstawowa kwota dotacji dla przedszkola miejskiego wynosi: 1.224.596,49 zł

2.Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. w miejskim przedszkolu 169

3. Dotacja dla niepublicznych przedszkoli miesięcznie wynosi (75%) 453,19 zł

4. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P49) miesięcznie 4.278,11zł

5. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P54) miesięcznie 1.305,95 zł

6. Kwota dotacji na dziecko niepełnosprawne w przedszkolu, obliczona na podstawie subwencji oświatowej (waga subwencyjna P55) miesięcznie 1.621,18 zł

7. Kwota dotacji na dziecko- wczesne wspomaganie miesięcznie 378,27 zł

8. Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. według wag:

P49 - 9 dzieci, P54- 11 dzieci, P55- 7 dzieci i wczesno wspomaganie- 16 dzieci

Szkoły podstawowe:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

1. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej miesięcznie wynosi: 450,33 zł

2. Kwota dotacji na 1 ucznia szkoły podstawowej do 70 uczniów miesięcznie; 81,06 zł

3. Kwota dotacji na ucznia szkoły podstawowej w kl. I,II i III miesięcznie 351,26 zł

Gimnazja:

Kwota dotacji na ucznia w niepublicznej szkole podstawowej obliczona na podstawie subwencji oświatowej:

Kwota dotacji na 1 ucznia gimnazjum miesięcznie wynosi: 468,34 zł

 

Uczniowie niepełnosprawni:

1. Kwota dotacji na ucznia niepełnosprawnego szkoły podstawowej, gimnazjum obliczona

na podstawie subwencji oświatowej:

-waga subwencyjna P4 miesięcznie 630,46 zł

- waga subwencyjna P5 miesięcznie 1.305,95 zł

- waga subwencyjna P6 miesięcznie 1.621,18 zł

- waga subwencyjna P7 miesięcznie 4.278,11 zł

Statystyczna liczba dzieci wg SIO na 30.09.2016 r. według wag:

P4- 5 uczniów, P5- 1 uczeń, P6- 13 uczniów i P7 - 10 uczniów


Schronisko młodzieżowe

Kwota dotacji na 636 miejsc na 12 miesięcy wynosi 68.737,91 zł

PODSTAWOWA KWOTA DOTACJI I STATYSTYCZNA LICZBA DZIECI

Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba dzieci

 Kwoty dotacji na rok 2017 r.