Statut

Statut

Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Chodzieży