Regulaminy

Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Schemat organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży  

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży