Majątek

Majątek Szkoły Podstawowej nr 3

 

Wykaz majątku Szkoły Podstawowej nr 3
 w Chodzieży
konto wartość
-'011-
BUDOWLE 36 657,00
BUDYNKI 738 269,08
GRUNTY 249 400,00
INNE 8 988,52
RAZEM: 1 033 314,60
konto wartość
-'013- 389 747,15