Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ZAŁĄCZNIK: