Jesteś tutaj:   

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

 Nr SP1.333.3.2019                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                        29.03.2019r.

 

  

                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

                                                                 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


„Remont sal dydaktycznych nr 22, 23, 24 w  budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży”   

Linki:

1. Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 29.03.2019 r.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

3. Załączniki do SIWZ od 1 do 9

4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.03.2019r.

5. Informacja z otwarcia ofert

6. Zawiadomienie o wyborze oferty