Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Dyrektor:

Iwona Szmyt

Adres:

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

tel.:

(67) 28 20 322

E-mail:

sekretariat@mzgm.chodziez.pl

www:

BIP:

http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/

http://www.mzgmchodziez.naszaplacowka.pl/bip/