Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o. (spółka komunalna)

Prezes:

Stanisław Biniecki

Adres:

ul. Jana Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież

tel.:

(67) 28 11 610

E-mail:

chodziez@mwik.pl

www:

https://www.mwik.pl