Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013.

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

Ul. Kochanowskiego 29

 

Prezes Stanisław Biniecki

 

tel./fax (067)28-20-382

tel./fax (067)28-21-823

e-mail: chodziez@mwik.pl

Uchwała NR XXXII/308/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 2 grudnia 2005 r.

 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 

Tekst jednolity Aktu Założycielskiego