Statut

Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

STATUT

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W CHODZIEŻY


Nadany uchwałą Nr IX/95/91 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 18 grudnia 1991 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu wzorcowego Miejskich Przedszkoli w Chodzieży