Majątek

Majątek Miejskiego Przedszkola nr 5

 

Wykaz majątku Miejskiego Przedszkola nr 5 
w Chodzieży
Konto wartość
-'011-
BUDYNKI 273 169,91
GRUNTY 97 280,00
INNE 10 079,85
URZĄDZENIA 5 028,00
RAZEM: 385 557,76
 
   
Konto wartość
-'013- 116 272,29