INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR4 W CHODZIEŻY UL.ŁĄKOWA2

                                                                                                                                                                                                       CHODZIEŻ,24.11.2010  

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA WOLNE STANOWISKO INTENDENTA W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR4 W CHODZIEŻY UL.ŁĄKOWA2  

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne stanowisko intendenta wybrana została Pani Joanna Ciamciak zamieszkała w Chodzieży. 

Uzasadnienie dokonanego  wyboru 

Pani Joanna Ciamciak spełniła wymogi formalne i osiągnęła najwyższy wynik z ustalonych kryteriów niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań na stanowisku intendenta w Miejskim Przedszkolu Nr4 w Chodzieży ul.Łąkowa2.                                                                                                                                  

Lucyna Różewicz