Majątek

Majątek

Wartość majątku jednostki na dzień 01.01.2012
Miejskie Przedszkole nr 4
011   482 941,41
  011-BUDOWLE 0,00
  011-BUDYNKI 407 459,80
  011-GRUNTY 57 200,00
  011-INNE 10 291,61
  011-URZĄDZENIA 7 990,00