Do 31 sierpnia 2012r.

Niepubliczne Przedszkole Nr 2

Z dniem 31 sierpnia 2012r. działalność zokończyło Przedszkole Publiczne prowadzone przez Gminę Miejską w Chodzieży i rozpoczęło działalność z dniem 1 września 2012r. jako niepubliczna jednostka oświatowa pod nazwą:

Niepubliczne Przedszkole Nr 2
im. Szewczyka Dratewki
Aleksandra Żerko
64-800 Chodzież, ul. Bosa 12