Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Dyrektor:

Katarzyna Szymczak

Adres:

ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież

tel.:

(67) 28 20 875

E-mail:

dyrektor@mcuw-chodziez.pl

www:

BIP:

http://www.mcuw-chodziez.pl

https://mcuw-chodziez.bip.gov.pl