Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. (spółka komunalna)

Prezes:

Edyta Weistok

Adres:

ul. Młyńska 3, 64-800 Chodzież

tel.:

(67) 28 10 183

E-mail:

mzk@mzk.chodziez.pl

www:

http://www.mzk.chodziez.pl