Ochrona danych osobowych

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych PO PŻ.