Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dyrektor:

Marzena Brączewska

Adres:

ul. Zygmunta Krasińskiego 14, 64-800 Chodzież

tel.:

(67) 28 10 454

E-mail:

mops@mops.chodziez.pl

BIP:

https://mopschodziez.bip.gov.pl/