Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje

Siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Michalskiego jest miasto Chodzież, a terenem działalności – powiat chodzieski. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i informacyjnych społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy i kultury.
Biblioteka współpracuje z domami i ośrodkami kultury.