Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje w roku 2019

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2017

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2016

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2015

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2014

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Oświadczenie Majątkowe osób pełniących funkcje za rok 2013

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Chodzieży
ul. Bosa 4 E
64-800 Chodzież

NIP 764-22-01-229
Regon 570862830

Telefon (sekretariat):
0-67 28-27-655
Fax: 0-67 28-29-887 wew. 20

Email: sekretariat@chtbs.pl

Księgowość wew. 15
Główna księgowa wew. 17
Dział techniczny wew. 13
Administracja zasobów mieszkaniowych
wew. 12

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 -15.00
Dowody wpłaty wydawane są w poniedziałki i piątki w godzinach od 7.30.-14.30

Zgłaszanie awarii: telefony jak wyżej oraz 604-987-410  i  604-987-411
Wydawanie książeczek czynszowych w poniedziałki i piątki 7˚˚ - 14³º

     Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Wydział XXII Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000091504. Właścicielem Spółki jest w 100% Gmina Miejska Chodzież.
Wysokość kapitału zakładowego - udziałów wpłaconych 1 983 600 PLN.

Spółka:
  • buduje mieszkania na wynajem;
  • świadczy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami;

     Spółka wybudowała 2 budynki wielorodzinne przy ul Daszyńskiego 7, w którym jest 12 lokali mieszkalnych oraz przy ul. Kilińskiego 4, w którym znajdują się 22 lokale mieszkalne i 8 garaży. Obecnie trwa budowa budynku 26-rodzinnego wraz z 2 lokalami usługowymi przy  ul. Żeromskiego. Na wszystkie lokale mieszkalne zostały zawarte umowy o partycypację w kosztach budowy lokalu mieszkalnego.
      Towarzystwo planuje w latach 2008-2009 wybudowanie czwartego  budynku wielorodzinnego przy ul. Bosej. W budynku tym planujemy również jedno mieszkanie dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności narządu ruchu.
 

KRYTERIA JAKIE WINIEN SPEŁNIAĆ PRZYSZŁY NAJEMCA:

  • nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości,
  • dochód gospodarstwa domowego, w dniu zawarcia umowy najmu nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym województwie, ogłoszonego przed dniem zawarcia umowy najmu, więcej niż:
    a) o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym;
    b) o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym;
    c) o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w województwie wielkopolskim w I kwartale 2007 wynosi 2515,99 PLN.
TBS zastrzega zmianę kryterium wysokości dochodu gospodarstwa domowego w danym kwartale, zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Liczba osób w gospodarstwie domowym

1 osoba

 2 osoby

3 osoby

4 osoby

5 osób

Dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 1,3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia więcej niż o;

20%

80%

120%

160%

200%

Maksymalny dochód gospodarstwa domowego PLN

3924,94

5887,42

7195,74

8504,05

9812,37


KOSZTY PRZYSZŁEGO NAJEMCY:

     Kwota partycypacji to 30% kosztów budowy lokalu. Przyszły najemca zobowiązany jest do jej wpłaty przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego. W przypadku zakończenia najmu i opróżnienia lokalu kwota partycypacji podlega zwrotowi najemcy nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu. W dniu zwrotu kwota partycypacji powinna odpowiadać kwocie stanowiącej odsetek aktualnej wartości odtworzeniowej lokalu równy udziałowi wniesionej przez najemcę kwoty partycypacji w kosztach budowy lokalu; 
     Kwota kaucji to dwunastokrotność miesięcznego czynszu za dany lokal obliczonego według stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu. Wynajmujący zobowiązany jest do zwrotu kaucji zabezpieczającej w ciągu miesiąca od dnia opróżnienia lokalu przez najemcę. Kaucja podlega waloryzacji;
     Czynsz za 1m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w skali roku to 4% wartości odtworzeniowej tego lokalu.

Osoby zainteresowane wynajęciem mieszkania przy ul.Bosej mogą wypełnić wstępną deklarację najmu i złożyć w sekretariacie Towarzystwa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w DZIALE ZARZĄRZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI ChTBS-u przy ul. Młyńskiej 3.

ChTBS sprzeda: DZIAŁKI BUDOWLANE o numerach geodezyjnych 2156/2 i 2157/2 o łącznej powierzchni 1.044m² położone w Chodzieży przy ul. Szymanowskiego;

ChTBS wydzierżawi: DOM PRZEDPOGRZEBOWY (kaplica górna) przy cmentarzu parafialnym w Chodzieży przy ul. Jagiełły


 

Tekst jednolity Umowy Spółki