Zarządzenia

Zarządzenie Nr 12/2016

Zarządzenie Nr 12/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 24.11. 2016 r.

w sprawie projektu planu finansowego na 2017 rok

Zarządzenie Nr 11/2016

Zarządzenie 11/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 16.11. 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 9/2016

Zarządzenie 9/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 25.10. 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury

 

Zarządzenie Nr 8/2016

Zarządzenie nr 8/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 14.10. 2016 r.

w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury

 

Zarządzenie Nr 7/2016

Zarządzenie nr 7/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 23 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 5a/2016

Zarządzenie Nr 5a/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie powołania zespołu określającego cele dla

Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 6/2016

Zarządzenie Nr 6/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 21 września 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 5/2016

Zarządzenie 5/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 28.06. 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 4/2016

Zarządzenie Nr 4/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 01.06. 2016 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 3/2016

Zarządzenie nr 3/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 04 kwietnia 2016 r.


w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2016 rok

Zarządzenie Nr 2/2016

Zarządzenie Nr2/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 22.02.2016 r.

wprowadzające treść obwieszczenia o systemie i rozkładzie czasu pracy pracowników Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 1/2016

Zarządzenie Nr 1/2016

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 20 lutego 2016 r.

w sprawie powołania komisji celem przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 33/2015

Zarządzenie Nr 33/2015

 

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2016 rok

Zarządzenie Nr 34/2015

Zarządzenie Nr 34/2015

 

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zarządzenia inwentaryzacji doraźnej kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 32/2015

Zarządzenie Nr 32/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok

Zarządzenie Nr 31/2015

Zarządzenie Nr 31/2015

z dnia 29.12.2015r. Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

 

Zarządzenie Nr 30/2015

Zarządzenie Nr 30/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie wprowadzenia Regulaminu ogólnych warunków użytkowania samochodu służbowego do przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków umożliwiających realizację obowiązku szkolnego lub nauki oraz placówek i organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy, zamieszkałych na terenie miasta Chodzieży

Zarządzenie Nr 29/2015

Zarządzenie Nr 29/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2015 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Zespole  Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 28/2015

Zarządzenie Nr 28/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 29.12.2015 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 27/2015

Zarządzenie Nr 27/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 18 grudnia 2015 r.
w sprawie wyznaczenia przedstawiciela pracowników do spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży 

Zarządzenie nr 17

Zarządzenie Nr 17/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie nr 26

Zarządzenie Nr 26/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 23 listopada 2015r.w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie nr 25/2015

Zarządzenie nr 25/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych
w Chodzieży z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na 2016 rok

Zarządzenie nr 24

Zarządzenie Nr 24/205 

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z
dnia 10 listopada 2015r. 
w sprawie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze
stanowiska urzędnicze. 

Zarządzenie nr 23

ZARZĄDZENIE Nr 23/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 05 listopada 2015r.
w sprawie wdrożenia dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych
w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży .
 

Załączniki:
1. Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 
2. Instrukcję zarządzania systemem informatycznym 
3. Instrukcję postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych 
4. WYKAZ ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH ZESPOŁU OBSŁUGI MIEJSKICH PLACÓWEK
OŚWIATOWYCH W CHODZIEŻY 

Zarządzenie nr 22

ZARZĄDZENIE Nr 22/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych
w Chodzieży z dnia 05.11.2015r.
w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Zarządzenie nr 21

ZARZĄDZENIE Nr 21/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych
w Chodzieży z dnia 05.11.2015r.
w sprawie odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji 

Zarządzenie nr 20

Zarządzenie Nr 20/2015


Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 2 listopada 2015 r.
w sprawie powołani komisji celem przeprowadzenia egzaminu kończącego
służbę przygotowawczą w Zespole Obsługi Miejskich Palcówek
Oświatowych w Chodzieży 

Zarządzenie nr 19

Zarządzenie Nr 19/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok 

Zarzadzenie nr 18

Zarządzenie Nr 18/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży
z dnia 14 września 2015 r.
w sprawie powołania zespołu określającego cele dla Zespołu Obsługi
Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży 

Zarządzenie nr 16/2015

Zarządzenie Nr 16/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z
dnia 31.07.2015 r. 
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok

Zarządzenie nr 15/2015

Zarządzenie Nr 15/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z
dnia 24.07.2015 r. 
w sprawie regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro

Zarządzenie Nr 14/2015

Zarządzenie Nr 14/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 13/2015

Zarządzenie Nr 13/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 10.07.2015 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydziału odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej ekwiwalentu za pranie odzieży pracowników Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

Zarządzenie Nr 12/2015

Zarządzenie Nr 12/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 10.07.2015 r.
w sprawie określenia częstotliwości i czasu trwania szkolenia okresowego pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz szczegółowego programu szkolenia stanowiskowego z dziedziny bhp

Zarządzenie Nr 11/2015

Zarządzenie Nr 11/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 06 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 01.07.2015 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży.

Zarządzenie nr 9/2015

Zarządzenia nr 9/2015
Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie przestrzegania zasad i procedur korzystania z legalnego oprogramowania oraz ochrony własności intelektualnej w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowy

Zarządzenie nr 8/2015

Zarządzenie nr 8/2015
Dyrektora ZOMPO z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Zespole Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży.

Zarządzenie nr 7/2015

Zarządzenie nr 7/2015
Dyrektora ZOMPO z dnia 05 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015r.

Zarządzenie nr 6/2015

Zarządzenie nr 6/2015, Dyrektora ZOMPO z dnia 14 kwietnia 2015 r.
w
sprawie naboru na wolne stanowiska  urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze

Zarządzenie nr 5/2015

Zarządzenie nr 5/2015 Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 08 kwietnia 2015 r.
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015 rok

Zarządzenie nr 4/2015

Zarządzenie nr 4/2015
Powołanie komisji

Zarządzenie nr 3/2015

Zarządzenie nr 3/2015
w sprawie powołania zespołu do spraw przyznawania świadczeń z ZFŚS

 

Zarządzenie nr 2/2015

Zarządzenie nr 2/2015
w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2015
rok.

Zarządzenie nr 1/2015

Zarządzenie nr 1/2015
w sprawie zarządzenia inwentaryzacji doraźnej kasy oraz druków ścisłego zarachowania w Zompo

 

Zarządzenia za lata 2014-2013

ROK 2014
 
 
Zarządzenie nr 24/2014 Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.12.2014r.
w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy
oraz druków ścisłego zarachowania w ZOMPO  

Zarządzenie nr 23/2014 Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.12.2014r.
w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2015 r
 
Zarządzenie nr 22/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 1.12.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r 
Zarządzenie nr 21/2014 Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 24.11.2014r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na 2015 r

 
Zarządzenie nr 19/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 3.11.2014r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości w ZOMPO. 
 
Zarządzenie nr 17/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 3.10.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
Zarządzenie nr 16/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 11.09.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
Zarządzenie nr 15/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 05.09.2014r. w sprawie powołania zespołu określającego cele dla ZOMPO Chodzież 
 
Zarządzenie nr 14/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 27.08.2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania w ZOMPO. 
 
 Zarządzenie nr 13/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 27.08.2014r. w sprawie instrukcji kasowej. 
 
 Zarządzenie nr 12/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 27.08.2014r. w sprawie wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych w ZOMPO. 
 
 
Zarządzenie nr 11/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 8.07.2014r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego ZOMPO  
 
 Zarządzenie nr 10/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 9.06.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
 Zarządzenie nr 9/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 3.06.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
 Zarządzenie nr 8/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 20.05.2014r. w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa 
 oraz Instytucji zarządzania systemem informatycznym wraz z innymi dokumentami 
w celu zabezpieczenia danych osobowych w ZOMPO 
 
Zarządzenie nr 7/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 8.05.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
Zarządzenie nr 6/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 8.05.2014r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2014 r. 
 
Zarządzenie nr 5/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 22.04.2014r. w sprawie regulaminu przydzielania zamówień publicznych 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30000 euro 
 
Zarządzenie nr 4/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.03.2014r. w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla ZOMPO 
 
 Zarządzenie nr 3/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.03.2014r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w ZOMPO
 
 Zarządzenie nr 2/2014
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 10.03.2014r. w sprawie wprowadzenia zmian 
w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla ZOMPO
 
 
 
ROK 2013 
 
Zarządzenie nr 21/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.12.2013r. w sprawie zarządzenia inwentaryzacji okresowej kasy
 oraz druków ścisłego zarachowania w ZOMPO 
 
Zarządzenie nr 20/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 19.12.2013r. w sprawie przyjęcia planu finansowego na 2014 r 
 
Zarządzenie nr 19/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 18.12.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r. 
 
Zarządzenie nr 18/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 17.12.2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt 
oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt dla ZOMPO 
 
Zarządzenie nr 16/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 7.12.2013r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych
 
Zarządzenie nr 15/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 4.12.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 14/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 26.11.2013r. w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na 2014 r.
 
Zarządzenie nr 13/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 5.11.2013r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla ZOMPO
 
Zarządzenie nr 12/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 5.11.2013r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
 
Zarządzenie nr 11/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 5.11.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 10/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.10.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 9/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 13.10.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 8/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 17.09.2013r. w sprawie powołania zespołu określającego cele dla ZOMPO Chodzież
 
Zarządzenie nr 7/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 17.09.2013r. w sprawie regulaminu przydzielania zamówień publicznych
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14000 euro
 
Zarządzenie nr 6/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 31.07.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 5/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 7.06.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 4/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 8.05.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r. 
 
Zarządzenie nr 3/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 16.04.2013r. w sprawie powołani zespołu ds przyznawania świadczeń z ZFŚS 
 
Zarządzenie nr 2/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 16.04.2013r. w sprawie przyjęcia zmian w planie finansowym na 2013 r.
 
Zarządzenie nr 1/2013
Dyrektora ZOMPO w Chodzieży z dnia 11.03.2013r. w sprawie podróży służbowych pracowników zespołu