Statut

Statut 2019

UCHWAŁA NR X/65/2019 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 27 maja 2019 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży