Regulamin

Zarządzenie nr 28/2015

 

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży

z dnia 29 grudnia 2015r.

 

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego

  Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych  w Chodzieży .

 

 

Zarządzenie Nr 10/2015

Zarządzenie Nr 10/2015 Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 01.07.2015 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży .

Zarządzenie Nr 28/2015

Zarządzenie Nr 28/2015

Dyrektora Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży z dnia 29.12.2015 r.

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Zespołowi Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży