Majątek

 

 

Wykaz majątku ZOMPO 

w Chodzieży

 
konto wartość
-'011-
BUDYNKI 5 209,18
INNE 7 862,90
RAZEM: 13 073,08
 
konto wartość
-'013- 68 173,22