Jesteś tutaj:   

Instrukcja korzystania z BIP

Instrukcja korzystania z BIP

     Ustawa z dnia 6 września 2002 r. o dostępie do informacji publicznej  nakłada na administracje publiczną, w tym na nasz samorząd, obowiązek udostępniania informacji za pomocą publikatora teleinformatycznego zwanego Biuletynem Informacji Publicznej.Biuletyn niniejszy został utworzony zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej i jest dostępny całodobowo pod adresem internetowym: http://bip.wokiss.pl/chodziezm/
Informacja publiczna dotycząca została podzielona na 4 główne kategorie:
  • Organy władzy publicznej,
  • Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego,
  • Podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
  • Podmioty wykonujące zadania publiczne lub dysponujące majątkiem publicznym.
     Każda z nich została uszczegółowiona, czytelne, kolejne poziomy menu są dostępne po ustawieniu kursora myszki na dziale głównym.Wybór interesującej informacji dokonywany jest, podobnie jak w przypadku każdej innej strony internetowej, przez naciśnięcie "przycisku" opisującego daną informację.
Dla ułatwienia nawigacji po tym rozbudowanym (ze względu na ogromną ilość informacji) menu, zapewniono możliwość wyświetlenia mapy serwisu. Biuletyn posiada także wyszukiwarkę kontekstową, pozwalającą na dotarcie do szukanej informacji po podaniu wyrazu (lub jego części) wchodzącego w skład szukanego tekstu.
     Nie wszystkie informacje publiczne, dotyczące naszego samorządu, można znaleść w niniejszym publikatorze teleinformatycznym i to z kilku powodów. Po pierwsze - BIP jest aktualnie tworzony; wprowadzenie tak wielkiej ilości informacji wymaga ogromnego nakładu pracy i czasu - jest ona i będzie nadal wprowadzana.
     Po drugie natomiast, niektóre dokumenty, czy rejestry posiadają dużą objętość i dlatego nie umieszczono ich ze względów praktycznych. Z procedurą dostępu do takich informacji można się zapoznać po naciśnięciu przycisku: "Dostęp do innych informacji publicznych". Pozostałe przyciski menu maja charakter uzupełniajacy, będą służyć udostępnianiu informacji natury statystycznej czy organizacyjnej.
     Pozostając w przekonaniu, że niniejszy Biuletyn ułatwi Państwu dostęp do informacji publicznych dotyczących naszej lokalnej społeczności, zapraszamy do jego użytkowania.
     Chętnie poznamy Państwa opinie na temat korzystania z informacji w nim zawartych - wszelkie uwagi, czy sugestie prosimy kierować na adres Redakcji Biuletynu: urzadmiejski@chodziez.pl