Jesteś tutaj:   

Dziennik Ustaw i Monitor Polski

Informacja o udostępnieniu Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2009r. o zmianie ustawy o ogłaszniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2009r. Nr 190, poz1493) udostępnia się Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia do wglądu i pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronach: