Jesteś tutaj:   

Wykaz umorzeń

Wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2020r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2020 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

1. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i „Chodzież” S.A.

2. Tomaszewski Marian

3. Stachowiak Janusz

4. Okno-Bros Brose Artur

5. „Boberski” Spółka Jawna

6. Europol Meble Polska Sp. z o.o. Sp. k.

7. Posnania S.A.

8. Wielkopolanka S.C.

9. Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chodzieży

10. Nowy Dom Holding Sp. J.

11. Firma Handlowa „LUBIK” Krzysztof Lubos

12. Zakład Ceramiczny M.H. Zając K.Kwiecień

13. Hurtownia Szkła Okiennego Mariola Rozmarynowska

14. Wojtkowiak Tadeusz

15. Kryger Ludwik

16. Grabowska Lucyna

17. Grabianowska Magdalena

18.Ryszard Jeske Kamil Jeske S.C.

19. FH TEDI Tadeusz Klocek

20.Sulima Henryk

21. Pietruszka Mariusz

22. Matusiak Arkadiusz

23. Małachowski Mateusz

24. Pawiński Maciej

25. Dobrzykowski Robert

26. Zgórski Grzegorz

opr. Julita Piterek

 

Wykaz ulg i umorzeń w 2020r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2020 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię i nazwisko nazwa

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Rodzaj podatku

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów” i

Chodzież” S.A.

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w uzyskaniu płynności finansowej

2

Janusz Stachowiak

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w uzyskaniu płynności finansowej

3

Boberski Spółka Jawna

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

4

Europol Meble Polska Sp. z o.o. Sp. k.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

5

Posnania S.A.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

6

Wielkopolanka S.C.

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

7

Spółdzielnia

Mieszkaniowa w

Chodzieży

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

 

 

8

Nowy Dom Holding

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

9

Firma Handlowa „LUBIK” Krzysztof Lubos

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

10

Zakład Ceramiczny Małgorzata i Henryk Zając Kamila Kwiecień

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

11

Hurtownia Szkła Okiennego Mariola Rozmarynowska

Przedłużenie

terminu płatności

 

Podatek od nieruchomości

Uchwała Rady Miejskiej nr XXII/156/2020 z dnia 14.04.2020 r.

12

Tadeusz Wojtkowiak

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Problemy w płynności finansowej

13

Tadeusz Wojtkowiak

Umorzenie

zaległości

3.001,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy z płynnością finansową

14

Artur Brose

Umorzenie

zaległości

4.251,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy z płynnością finansową

15

Krystyna Fredrych

Umorzenie

zaległości

916,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy finansowe

16

Aurelia Surma

Umorzenie

zaległości

576,39 zł + odsetki 104,00 zł

Podatek od nieruchomości

Problemy finansowe i zdrowotne

17

Ludwik Kryger

Umorzenie

zaległości

2.722,00 zł + odsetki 87,00 zł

Podatek od środków transportowych

Problemy finansowe

18

Magdalena Grabianowska

Umorzenie

odsetek

604,00 zł

Podatek od środków transportowych

Pożar firmy i problemy finansowe

 

19

Magdalena Grabianowska

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od środków transportowych

Pożar firmy i problemy finansowe

20

Lucyna Grabowska

Odroczenie

terminu płatności

 

Podatek od środków transportowych

Problemy z płynnością finansową

21

Ryszard Jeske

Kamil Jeske S.C.

Umorzenie

11.953,76 zł

Czynsz

dzierżawny

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/88/2019 z dnia 23.09.2019 r.

22

FH TEDI

Tadeusz Klocek

Umorzenie

5.166,00 zł

Czynsz

dzierżawny

Uchwała Rady Miejskiej nr XIII/88/2019 z dnia 23.09.2019 r.

 

opr. Julita Piterek

Wykaz umorzeń

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2019 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię i nazwisko nazwa

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Rodzaj podatku

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Piotr Rozmarynowski

Umorzenie odsetek

137

Podatek od nieruchomości

Utrata płynności finansowej, niskie dochody

2

Piotr Rozmarynowski

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

j.w

3

Zbigniew Wichniarz

Umorzenie zaległości

160

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja. Korzysta z pomocy MOPS

4

Jerzy Małaczyński

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

5

Maria Rudnik

Umorzenie zaległości

153

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja materialna

6

Marek Trusiak

Umorzenie zaległości

367

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa

7

Henryka Sikorska

Rozłożenie na raty

 

Podatek od nieruchomości

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2019 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

1. Piotr Rozmarynowski

2. Marek Trusiak

3. Julita i Krzysztof Grzybowscy

4. Barbara Małachowska

5. Krzysztof Klofik

6. Maciej Pawiński

7. Mateusz Małachowski

8. Henryk Sulima

9. Arkadiusz Matusiak

10. Robert Dobrzykowski

11. Grzegorz Zgórski

12. Krzysztof Garstka

13. Paweł Szostak

14. Mariusz Pietruszka

Wykaz umorzeń za 2019 r.

Chodzież, dnia 19.04.2019 r.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2018 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Bernadeta i Marceli Sikorscy

Wieczyste użytkowanie

Rozłożenie na raty

 

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

2

Bernadeta i Marceli Sikorscy

Wieczyste użytkowanie

Umorzenie zaległości

260,22

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

3

Maciej Rusin

Wieczyste użytkowanie

Umorzenie zaległości

4.186,43

Trudna sytuacja zdrowotna i materialna

 

Opr. Julita Piterek

 

 

 

 

Chodzież, dnia 19.04.2019 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:

 

1. Arkadiusz Matusiak

2. Mariusz Pietruszka

3. Krzysztof Klofik

4. Krzysztof Garstka

5. Henryk Sulima

6. Mateusz Małachowski

7. Maciej Pawiński

8. Paweł Szostak

9. Wiesława Dudek-Bruch

10. Robert Dobrzykowski

11. Grzegorz Zgórski

 

Opr. Julita Piterek

 

Wykaz umorzeń za 2017r.

Chodzież, dnia 27.04.2018 r.

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077), podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2017 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenial.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

798 zł + odsetki 30 zł

Trudna sytuacja finansowa

2

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

3

Wiesław Buller

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.469 zł + odsetki 261 zł

Trudna sytuacja finansowa

4

Maria Lipka-Rzeźnik

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie na raty


Trudna sytuacja finansowa

5

Sławomir Stefaniak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.385 zł + odsetki 32 zł

Trudna sytuacja finansowa

6

Ochotnicza Straż Pożarna

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.498 zł + odsetki 9 zł

Trudna sytuacja finansowa

7

Agnieszka Kmiotek

Podatek od środków transportowych

Rozłożenia na raty


Trudna sytuacja finansowa

8

Stefan i Krystyna Gołaszewscy

Opłata wieczyste użytkowanie

Umorzenie

194,34

Trudna sytuacja finansowa

9

Stefan i Krystyna Gołaszewscy

Opłata wieczyste użytkowanie

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

10

Maria Lipka-Rzeźnik

Opłata wieczyste użytkowanie

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

 

 

Opr. Julita Węgrzyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chodzież, dnia 16.05.2018 r

 

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych:


1. Arkadiusz Matusiak

2. Mariusz Pietruszka

3. Krzysztof Klofik

4. Jerzy Garstka

5. Henryk Sulima

6. Mateusz Małachowski

7. Maciej Pawiński

8. Paweł Szostak

9. Wiesława Dudek-Bruch

10. Robert DobrzykowskiOpr. Julita WęgrzynWykaz umorzeń za 2016

Chodzież, dnia 05.05.2017 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2016 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Dongjin Electronics Poland

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie

305.597,72

Uchwała Rady Miejskiej z dnia 10.04.2014 r Nr XLVI/396/2014

2

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.310

Trudna sytuacja finansowa

3

Sarna Spółka Jawna PPHU „Sa i Sa"

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

4.170 + odsetki 70

Utrudniony dojazd do firmy - roboty drogowe, spadek dochodów

5

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

974 + odsetki 11

Trudna sytuacja materialna

6

Marian Tomaszewski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

897

Trudna sytuacja zdrowotna i finansowa

7

Maria Lipka-Rzeźnik

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

537,40 + odsetki 20

Trudna sytuacja finansowa

8

Henryka Sikorska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

513,50

Trudna sytuacja finansowa

9

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie

833,60 + odsetki 11

Trudna sytuacja finansowa

11

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie


Utrata płynności finansowej

13

Ewa Janiszewska Mirosław Janiszewski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie na raty


Trudna sytuacja finansowa

14

Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

Opłata wieczyste uytkowanie

Rozłożenie na raty


Trudna sytacja finansowa

15

Aurelia Surma

Opłata z tyt. wieczystego użytkowania

Umorzenie

4.412,45

Trudna sytuacja finansowa

 

 

Opr. J. Węgrzyn

 

 

Chodzież, dnia 05.05.2017 r

 

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych


1. Dongjin Electronics Poland Sp. z o.o

2. Sarna Spółka Jawna PPHU „Sa i Sa"

3. Marian Tomaszewski

4. Regionalny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

5. Klofik Krzysztof

6. Pietruszka Mariusz

7. Pietrzak Jacek

8. Sulima Henryk

7. Dudek-Bruch Wiesława

8. Matusiak Arkadiusz

9. Pawiński Maciej

10. Zgórski Grzegorz

11. Małachowski Mateusz

12. Garstka Jerzy

13. Gospodarstwo Rybackie „Ryba"

14. Dobrzykowski Robert

15. Dudek Bogdan

16. Szostak Paweł 

Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.
 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.
 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.
 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.
 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.
 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.
 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.
 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.

Wykaz umorzeń za 2015r

Chodzież, dnia 25.04.2016 r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2015 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1.

Dongin Elektronics Poland Sp. z oo

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie


Uchwała Rady Miejskiej w Chodzieży nr XLVI/396/2014 pomoc de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

2

Sarna Spółka Jawna PPUH „Sai Sa"

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

4.170 zł podatek + odsetki 64 zł

Utrudniony dojazd do sklepu i piekarni z powodu remontu ulicy

3

Przedsiębiorstwo Insmont Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

16.250 zł podatek + odsetki 251 zł

Utrata płynności finansowej

4

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie

1.610 zł podatek + 11 zł odsetki

Trudności finansowe

5

Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

6

Adam Świderski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

7

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości na raty


Trudna sytuacja finansowa

8

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu zapłaty podatku


Trudności finansowe

 

Opr. J.Węgrzyn

 

Chodzież, dnia 25.04.2016 r.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych

1. Dongjin Electronics Poland Spółka z o.o.

2. Sarna Spółka Jawna PPUH „SaiSa"

3. Przedsiębiorstwo Insmont Spółka z o.o.

4. Pol-Dróg Piła Spółka z o.o.

5. Henryk Sulima

6. Wiesława Dudek-Bruch

7. Maciej Pawiński

8. Jerzy Garstka

9. Krzysztof Klofik

10. Mateusz Małachowski

11. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba" Spółka z o.o.

12. Jacek Pietrzak

13. Arkadiusz Matusiak

14. Mariusz Pietruszka

15. Grzegorz Zgórski

16. Bogdan Dudek

17. Robert Dobrzykowski


Opr. J. Węgrzyn

Informacja o umorzeniach za III kwartał 2015r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.

Informacja o umorzeniach za II kwartał 2015r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały.

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały.

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały.

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały.

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały.

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały.

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały.

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały.

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku ulg

Chodzież, dnia 27.04.2015 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2014 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Eugeniusz Masternak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

10.232,40 + odsetki 2.290 zł

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

2

Eugeniusz Masternak

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

2.433,20 + odsetki 895,00

Trudna sytuacja finansowa i zdrowotna

3

Krystyna Gołaszewska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.211 + odsetki 220,00

Trudności finansowe

4

Joanna Kaźmierska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

558,00 + odsetki 72,00

Trudności finansowe

5

Mariola Domańska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

820,73 + odsetki 171,00

Trudności finansowe

6

Mariola Domańska

Opłata za gospodarowanie odpadami

Umorzenie zaległości

261,60

Trudna sytuacja finansowa

7

Józef Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

8

Jarosław Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

9

Ryszard Tabat

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

908,00

Trudności finansowe

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

11.221 + odsetki 253,00

Trudności finansowe

11

Władysław Wójcik

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

890,97 + odsetki 38,00

Trudności finansowe

12

Cech Rzemiosł Różnych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

6.710,00 + odsetki 224,00

Trudności finansowe

13

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież" SA

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

82.813,00

Utrata płynności finansowej

14

Mariusz Laskowski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3.132,00 + odsetki 51,00

Trudności finansowe

15

Krzysztof Olejniczak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

505,00

Trudności finansowe

16

Henryk Szafran

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

112,00

Trudności finansowe

17

Henryk Szafran

Opłata za gospodarowanie odpadami

Umorzenie zaległości

392,40

Trudna sytuacja finansowa

18

Lidia Pawlak

Opłata z tytułu wieczystego użytkowania

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudna sytuacja finansowa

19

Zdzisława Szczygłowska

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

20

Przedsiębiorstwo Gelam Arkadiusz i Kamil Geisler

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

21

Wiesław Buller

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

22

PUPH Drutex Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

23

Regionalny Związek Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

24

Krzysztof Sobkowski

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

25

Izydor Marchewka

Opłata za gospodarowanie odpadami

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

26

Pol-Dróg Piła Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

27

Centrum Handlowe MAG Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

28

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomosći

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

29

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

 

Opr. Julita Węgrzyn

 

 

Chodzież, dnia 27.04.2015 r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych
 1. Józef Słomkowski

 2. Pol-Dróg Piła Spółka z o.o.

 3. Mariusz Laskowski

 4. Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów" i „Chodzież"

 5. PUPH Drutex Jacek Zadworny

 6. Przedsiębiorstwo „Gelam" Arkadiusz Geisler Kamil Geisler

 7. Arkadiusz Matusiak

 8. Maciej Pawiński

 9. Michał Mocarski

 10. Mateusz Małachowski

 11. Henryk Sulima

 12. Krzysztof Klofik

 13. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Ryba" Spółka z o.o.

 14. Wiesława Dudek-Bruch

 15. Jacek Pietrzak

 16. Jerzy Garstka

 17. Bogdan Dudek

Opr. Julita Węgrzyn

Wykaz umorzeń za rok 2013

Chodzież, dnia 13.02.2014 r

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2013 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

 

l.p

Imię i nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Tadeusz Wojtkowiak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

3.326,00

Poniesienie kosztów ułożenia chodnika

2

Beata Pisarek

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

688,0

Trudności finansowe

3

Zdzisław Bieluk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

8.195,00

Trudności finansowe

4

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

511,0

Trudności finansowe

5

Agnieszka Kowalska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

628,0

Trudności finansowe

6

Łukasz Surdyk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3.815,00 + odsetki 164,00

Trudności finansowe po wypadku samochodowym

7

Europol Meble Polska Sp. z oo Spółka Komandytowa

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

46.330,00 + odsetki 742,00

Trudności w zbyciu nieruchomości

8

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

14.430,00 + odsetki 10.458,00

Trudności finansowe

9

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek leśny

Umorzenie zaległości

157,00

Trudności finansowe

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

11

Centrum Handlowe MAG Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

13

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności


Trudności finansowe

14

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

15

Krzysztof Sobkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

16

Irena Pietrzak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

17

Adela i Jan Bełkot

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

18

Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

19

Tadeusz Harmatowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

20

Wielkopolskie Centrum Pulmunologii i Torakochirurgii

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

21

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TS Sp. z o.o.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty


Trudności finansowe

22

Zbigniew Wardak

Podatek od środków transportowych

Rozłożenie zaległości wraz z odsetkami na raty


Trudności finansowe

23

Michał Mocarski

Opłata adiacencka

Umorzenie

2.158,75 zł + odsetki 271,07

Trudna sytuacja finansowa

 

 

J.W.

 

 

 

 

 

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku ulg

Chodzież, dnia 17.05.2013 r

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono w 2012 roku ulg, umorzeń lub rozłożono na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

L.p

Imię, nazwisko, nazwa podatnika

Rodzaj podatku lub opłaty

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi w zł

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Małgorzata Kraft

Podatek od nieruchomości

Zwolnienie

7.903

Program de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy

2

A-Z Meble Sp.J. A.Michalewska S.Strzałkowska

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

4.181

Przejściowe trudności finansowe

3

Jerzy Boberski

Podatek od nieruchomości

Umorzenie podatku wraz z odsetkami

6.720 + odsetki 11

Budowa ronda i utrudniony dojazd do firmy

4

Berczyński Henryk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1.308 + odsetki 244

Trudna sytuacja finansowa i życiowa

5

Sąd Rejonowy w Chodzieży

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości

2.489

Brak ujęcia w budżecie przypisu za lata ubiegłe

6

Ewa i Wiesław Nesteruk

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

293 + odsetki 41

Trudna sytuacja finansowa

7

Ewa i Wiesław Nesteruk

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

8

Urszula Rochowiak

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

9

Marian Czoska Stamar Wejherowo

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

10

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

11

Alicja Frydrych

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

12

Porcelana Chodzież S.A.

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

13

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

14

Centrum Handlowe MAG

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

15

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

16

Porcelana Chodzież S.A.

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

17

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

18

Lucyna Grabowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

 

19

Eugeniusz Masternak

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

 

 

Chodzież, dnia 17.05.2013 r


Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt g ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych, podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku udzielono pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych


Małgorzata Kraft

Krzysztof Klofik

Jerzy Garstka

Arkadiusz Matusiak

Michał Mocarski

Bogdan Dudek

Henryk Sulima

Maciej Pawiński

Mateusz Małachowski

Wojciech Gotszling 

Opr. J. Węgrzyn

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011r

Chodzież, dnia 07.05.2012 r

 

 

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ppkt f ustawy z dnia 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz.U z 2009 r Nr 157, poz. 1240) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2011 r ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia

 

l.p.

Imię, nazwisko, nazwa podatnika

Rodzaj podatku lub opłaty

Rodzaj ulgi

Kwota ulgi

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

2322

Trudna sytuacja finansowa

2

Marian Czoska Stamar Wejherowo

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

7578,5

Trudna sytuacja finansowa

3

Katarzyna Zydor

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

674

Trudna sytuacja finansowa

4

Artur Brose

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3228 + odsetki 343

Przejściowe trudności finansowe

5

Franciszek Jeśko

Łączne zobowiązanie pieniężne (rolny + nieruchomość)

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3238,30 + odsetki 1941

Trudna sytuacja finansowa, bezskuteczność egzekucji

6

Maria Zagozda

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

1215 + odsetki 260

Trudna sytuacja finansowa po przejęciu przedsiębiorstwa

7

Jacek Zadworny PUPH Drutex

Podatek od nieruchomości

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

15.000 + odsetki 2229

Trudności finansowe po przejęciu zadłużonego przedsiębiorstwa

8

Zdzisław Bieluk

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

3426 + odsetki 2364

Trudna sytuacja finansowa

9

Leszek Augustynowicz

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

2312 + odsetki 154

Trudna sytuacja finansowa

10

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

11

Porcelana „Chodzież" S.A

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

12

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

13

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

14

Centrum Handlowe MAG sp. zoo

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

 

15

Tadeusz Harmatowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

16

Elżbieta Oko

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

17

Porcelana „Chodzież" SA

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

18

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

 

 

Opr. J.Węgrzyn

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłat

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty w 2010 roku

 

l.p.

Imię, nazwisko, nazwa

Rodzaj podatku

Rodzaj ulgi

Kwota

Przyczyna zastosowania ulgi

1

Krzysztof Olejniczak

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

2863

Trudna sytuacja finansowa

2

Wielkopolski Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

Podatek od nieruchomości

Umorzenie odsetek

1644

Trudna sytuacja finansowa

3

Zbigniew Maziarz

Podatek od środków transportowych

Umorzenie odsetek

1249

Trudna sytuacja finansowa

4

Iwona Świgoń

Podatek od środków transportowych

Umorzenie zaległości wraz z odsetkami

937 zł + odsetki 527 zł

Trudna sytuacja finansowa

5

Centrum Handlowe MAG

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

6

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Opóźnienie w otrzymaniu dotacji z budżetu państwa na zapłatę podatku

7

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

8

Jacek Zadworny

Podatek od nieruchomości

Odroczenie terminu płatności

 

Trudności finansowe firmy

9

Ludwik Kryger

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

10

Barbara Rutkowska

Podatek od środków transportowych

Odroczenie terminu płatności

 

Utrata płynności finansowej

11

Henryka Sikorska

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

12

Jerzy Małaczyński

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

13

Iwona Świgoń

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

14

Józef Słomkowski

Podatek od nieruchomości

Rozłożenie zaległości na raty

 

Trudna sytuacja finansowa

Informacja za I kwartał 2015r

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta Chodzieży podaje do publicznej wiadomości kwartalną informację o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności, o których mowa w art. 60 wyżej cytowanej ustawy, tj.:

 1. Kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie - nie występowały

 2. Należności z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez Gminę - nie występowały

 3. Wpłaty nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych- nie występowały

 4. Wpłaty środków finansowych agencji wykonawczych - nie występowały

 5. Wpłaty środków z tytułu rozliczeń realizacji programów przedakcesyjnych - nie występowały

 6. Należności z tytułu zwrotu płatności dokonanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - nie występowały

 7. Dochody pobierane przez jednostki budżetowe gminy - nie występowały

 8. Pobrane przez Gminę dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami o nieodprowadzone na rachunek dochodów budżetu państwa - nie występowały