za 2020

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Sprawozdania finansowe za 2020 rok

Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego w Chodzieży

Sprawozdania za IV kwartał 2020r.

Sprawozdania za IV kwartał 2020r.

Informacja o wykonaniu budżetu za iv kwartał 2020 roku

Na podstawie art. 37 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie Wskaźnik wykonania
DOCHODY: 89219636,73 86951354,06 97,46%
- dochody bieżące 85223844,93 84646222,14 99,32%
- dochody majątkowe 3995791,8 2305131,92 57,69%
WYDATKI: 87676645,11 81062312,78 92,46%
- wydatki bieżace 82596967,15 76352060,25 92,44%
- wydatki majątkowe 5079677,96 4710252,53 92,73%
NADWYŻKA/DEFICYT: 1542991,62 5889041,28 x

Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Sprawozdania za III kwartał 2020 r.

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

Sprawozdania za II kwartał 2020 r.

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.

Sprawozdania za I kwartał 2020 r.