za 2011

Bilanse sporządzone za rok 2011

 

Sprawozdanie z wykonania Budżetu za rok 2011

 

Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży