za 2006

Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu w związku z przedłożeniem projektu budżetu na 2008 rok

Uchwała Sądu Orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu w związku z przedłożeniem projektu budżetu na 2008 rok

Uchwała Składu orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Chodzieży na 2008r.

Uchwała Składu orzekającego w sprawie wyrażenia opinii o projekcie budżetu miasta Chodzieży na 2008 rok.

Informacja w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 83/Fn/2007

Informacja w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Zarządzeniu Nr 83/Fn/2007 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie projektu budżetuna na 2008r.

Zbiorcze dane o wykonaniu budżetu gminy miejskiej Chodzież za I kwartał 2007 roku

Zbiorcze dane o wykonaniu budżetu gminy miejskiej Chodzież za I kwartał 2007 roku

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Chodzieży za 2006 rok