2021

Projekt WPF na 2021 rok

Projekt WPF na 2021 rok

Opinia RiO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie WPF Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok

Projekt budżetu na 2021 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2021 rok

Opinia RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej na 2021 rok