2019

Uchwała Nr SO-0951/41/P/16/2019

w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta Chodzieży.

Informacja roczna za 2019

Opinia Rio oraz ZARZĄDZENIE NR 0055.29.2020 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 27 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chodzieży oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019.

Informacja za I półrocze 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2019 Burmistrza Miasta Chodzieży

Opinia RIO odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. Gminy Miejskiej w Chodzieży

Budżet na 2019 rok

UCHWAŁA NR III/16/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

UCHWAŁA NR III/17/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

Projekt budżetu na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050.106.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok

Opinia Rio w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2019 rok

Projekt WPF na 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.105.2018 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 14 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na lata 2019 – 2028

Opinia Rio w sprawie projektu WPF