Opłata za posiadanie psa

Uchwała Nr LIII/471/10 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 października 2010r .w sprawie opłaty od posiadania psów

Oświadczenie
Oświdczenie w sprawie zwolnienia z opłaty