Sprzedaż nieruchomości

Sprzedaż nieruchomości

 

 1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI

Zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości

 2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Oferta kupna nieruchomości

 3. OPŁATY

Nie podlega opłacie

 4. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Chodzieży, 64-800 Chodzież, ul. Paderewskiego 2, pocztą tradycyjną, pocztą elektroniczną na adres: urzadmiejski@chodziez.pl lub przez platformę ePUAP.

 5. OSOBY DO KONTAKTU

Renata Cieślik tel. 0/67  282-71-71 w. 412 pokój nr 410 (II piętro w Urzędzie Miejskim w Chodzieży)

 6. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

Zawarcie umowy w rozsądnym terminie

 7. TRYB ODWOŁAWCZY

Brak

 8. PODSTAWA PRAWNA

ustawa o gospodarce nieruchomościami

kodeks cywilny

 9. INFORMACJE DODATKOWE

Sprzedaż następuje w przetargu lub bezprzetargowo