Jesteś tutaj:   

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2020  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 29 czerwca 2020 r.  w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży