2021

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.68.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.61.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

Zarządzenie Nr 0050.57.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie głoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania złożonych ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.9.2021  Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 27 stycznia 2021 r.  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży

ZARZĄDZENIE NR 0050.153.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży