Formularze elektroniczne

Potwierdzenie formularzy wymaga posiadanie profilu zaufanego - załóż profil

Pismo ogólne do Urzędu

Wnioski z zakresu działalności gospodarczej CEIDG

Podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

e-formularze podatkowe

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych
e-formularz podatkowy

Uzyskaj dowód osobisty
Usługa umożliwia złożenie wniosku o dowód z warstwą elektroniczną przez internet.
E-dowód to dowód osobisty z warstwą elektroniczną. Jest wydawany od 4 marca 2019 roku.

Uzyskaj dowód osobisty dla dziecka lub podopiecznego
Chcesz wyjechać z dzieckiem lub podopiecznym za granicę, na przykład do innego państwa Unii Europejskiej? Wyrób dla dziecka lub podopiecznego dowód osobisty

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (e-dowodu)
Chcesz zgłosić utratę dowodu lub jego uszkodzenie

Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy
Usługa umożliwia złożenie wniosku pobytu stałego lub czasowego

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
Wymeldowanie z pobytu stałego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca.

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
Wymeldowanie z pobytu czasowego.

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

Zgłoś chęć głosowania korespondencyjnego (dla osób mieszkających w Polsce)Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborcówZłóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)
Sprawdź, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Zgłoś urodzenie dziecka
Jeśli urodzi ci się dziecko, trzeba je zgłosić do odpowiedniego urzędu stanu cywilnego (USC). Kierownik urzędu zarejestruje urodzenie dziecka, przekaże ci jego numer PESEL i zamelduje je. Sprawdź, jak zgłosić urodzenie dziecka – przez internet lub w urzędzie.

Obszar Karta Dużej Rodziny
Wniosek o ustalenie prawa do Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny - systemu zniżek dla rodzin wielodzietnych - KDR

Obszar Opieka nad dzieckiem do lat 3
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów - RKZ-1
Informacja o zmianie danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów - RKZ-2
Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających - RKZ-3
Sprawozdanie z działalności żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów - RKZ-4

 

Skorzystaj z programu Pomocy Społecznej