Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 23 kwietnia 2018r.

Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Miejskiej w Chodzieży w dniu 23 kwietnia 2018r.:

Załączniki: