Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2017

  

Centralny rejestr umów 2017 r.

Lp.

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy (krótka treść)

Wartość (kwota)

Realizujący

Nadzorujący

Data wykonania

Uwagi

1

2.01.2017

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3

13,00 zł za 1 godzinę

Danuta Romaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

2

2.01.2017

Pobór opłaty targowej

15% od zainkasowanych kwot

Halina Szumlicz

 

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

3

2.01.2017

Konserwacja sieci lamp oświetleniowych

1800,00 zł miesięcznie

„EL-TEL" Romuald Białczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

4

2.01.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Robót Drogowych na ternie miasta Chodzieży

600,00 zł miesięcznie

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

5

2.01.2017

Utrzymanie czystości i porządku na terenie lasów komunalnych będących własnością Gminy Miejskiej w Chodzieży

1200,00 zł netto miesięcznie

Zakład Usług Komunalnych ul. Młyńska 4A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

6

2.01.2017

Wywóz nieczystości stałych

Według cennika

Zakład Oczyszczania Miasta ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

7

2.01.2017

Odbiór i utylizacja psich odchodów z terenu miasta Chodzieży

Według cennika

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej ul. Węglowa 9, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

8

2.01.2017

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

Według cennika

Wszech-Dach Grzegorz Kuta, ul Norwida 12, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

9

2.01.2017

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wylotów wód opadowych i roztopowych wraz z ich odbiornikami na terenie miasta Chodzieży

585,00 zł

miesięcznie

„JUKON" Konrad Jutrzenka ul. Przerwy - Tetmajera 2, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.05.2017 - 31.10.2017

 

10

2.01.2017

Utrzymanie czystości na obiekcie przejścia podziemnego pod drogą krajową K-11 przy ul. Strzeleckiej

884,00 zł

miesięcznie

Grażyna Janiszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

11

2.01.2017

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w „Punkcie przetrzymań i adopcji psów chodzieskich"

598,00 zł miesięcznie

Piotr Lewiński

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

12

2.01.2017

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy wraz z ich przetransportowaniem i przetrzymywaniem w schronisku dla bezdomnych zwierząt

Według cennika

Vet-Zoo Serwis

lek. wet. Zenon Jaźdżewski

ul. Konopnickiej 62, Trzcianka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

13

2.01.2017

„Konserwacja i bieżące utrzymanie areatora pulweryzacyjnego, zamontowanego na Jeziorze Miejskim w Chodzieży

350,00 zł miesięcznie

Maciej Liskowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

14

2.01.2017

Obsługa szaletu miejskiego przy pl. Rynek

2.000,00 netto miesięcznie

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski, Dorota Górska

ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

15

2.01.2017

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej

Według cennika

Gabinet Weterynaryjny „VET-Centrum" ul. Reja 1, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 - 31.12.2017

 

16

2.01.2017

Konsultacje prawne przy prowadzeniu przez Gminę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży"

Według cennika

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k.

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

17

2.01.2017

„Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2017 r."

260.563,92 zł

Zakład Oczyszczania Miasta ul. Fabryczna 4, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

18

10.01.2017

Wykonanie zadania pod nazwą: „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych

431.975,95 zł

Zakład Usług Komunalnych ul. Młyńska 4A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

10.01.2017 - 31.12.2017

 

19

2.01.2017

Obsługa prawna urzędu

3900,00 zł netto miesięcznie

Kancelaria Radcy Prawnego

Dorota Tomtas

ul. Rubież 46a/207, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

20

2.01.2017

Prowadzenie audytu wewnętrznego

37440,00 zł netto

Audit Consulting Municipal

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

21

2.01.2017

Prowadzenie całokształtu zagadnień z BHP oraz ochrony przeciwpożarowej

300,00 zł netto miesięcznie

Izabela Matwiejczuk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

22

2.01.2017

Konserwacja sieci telefonicznej wewnątrzzakładowej wraz z aparatami telefonicznymi

250,00 zł miesięcznie

Stanisław Strychalski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

23

16.01.2017

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży, na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o.

6654,76 zł netto miesięcznie

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

24

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Chodzieży"

49.200,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

25

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum w Chodzieży"

94.095,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

26

11.01.2017

Wykonanie zadania pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży - termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży"

21.525,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" ul. Dąbrowskiego 73B/6, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

 

27

17.01.2017

Utrzymanie wirtualnego serwera „BIP"

70,00 zł miesięcznie

WOKISS

ul. Wawrzyniaka 37, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

28

17.01.2017

Opieka autorska moduł BIP i moduł BOM

520,00 zł netto

WOKISS

ul. Wawrzyniaka 37, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 -

31.12.2017

 

29

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3

2.250.900,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

30

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 2 - Termomodernizacja Miejskiego Gimnazjum

4.249.894,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

31

20.01.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Chodzieży cz. 3 - Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 5

989.904,00

Thermbau Polska Sp. z o.o.

Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017

 

32

16.01.2017

Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na terenie miasta Chodzieży

Według cennika

P.W. Kado Krzysztof Ziemek os. Orła Białego 94/16, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

16.01.2017 - 31.12.2017

 

33

16.01.2017

Archiwizacja dokumentów

13,00 zł brutto

za 1 godz.

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

16.01.2017 - 28.02.2017

 

34

10.01.2017

Pełnienie czynności pełnomocnika do aktualizacji programu rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013 - 2023

5000,00 zł miesięcznie

Katarzyna Olszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

10.01.2017 - 31.07.2017

 

35

24.01.2017

Wykonanie usług geodezyjnych

Według cennika

Usługi Geodezyjne „TOPOGEO"

E. Strzałkowski,

D. Sarbinowski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

36

26.01.2017

Utrzymanie gotowości bojowej OSP

23.000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

26.01.2017 - 31.12.2017

 

37

30.01.2017

Wykonanie usług w zakresie wyceny nieruchomości i praw rzeczowych dotyczących nieruchomości

Według cennika

Marcin Bielawiak

Biuro Wycen Nieruchomości

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

38

30.01.2017

Przyznanie dotacji celowej na modernizację drewnianych schodów na klatce schodowej w budynku Chodzieskiego Domu Kultury

25.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.01.2017 - 28.02.2017

 

39

30.01.2017

Przyznanie dotacji celowej na organizację 2-dniowego koncertu na powitania lata

70.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 15.08.2017

 

40

1.02.2017

Badania wód opadowo - roztopowych z terenu miasta Chodzieży wylotami przy ul. Nałkowskiej i ul. Wojska Polskiego

4920,00 zł netto

Zakład Usługowy „ODUM"

ul. Mostowa 9, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.12.2017

 

41

30.01.2017

Aneks nr 1 do umowy CR 233/2016 z dnia 30.12.2016 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury

-

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

42

30.01.2017

Realizacja zadania publicznego pt. organizacja obozów i zimowisk dla dzieci i młodzieży „Harcerska sztuka"

2.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 10.02.2017

 

43

30.01.2017

Realizacja zadania publicznego pt. organizacja zajęć feryjnych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież „Na ferie z harcerzami"

2.500,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 10.02.2017

 

44

9.02.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1476,00 zł

Sylwia Łagowska

Ekspert Finansowy Gniezno

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

45

6.02.2017

Zwrot kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Budzyń przedszkolu niepublicznemu funkcjonującemu na terenie Gminy Budzyń

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

46

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

550,00 zł

Henryk Gawroński

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

47

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

350,00 zł

Marek Światopełk - Mirski

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

48

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

400,00 zł

Beata Tubicz - Sobieszczańska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

49

20.02.2017

Udział w posiedzeniach MKUiA

350,00 zł

Anna Czyńska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.02.2017 - 31.12.2017

 

50

31.01.2017

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2017 i 2018 roku"

3557,00 zł

Milena Lament

Gmina Miejska w Chodzieży

10.04.2017

 

51

6.02.2017

Wykonanie i montaż tablic informacyjnych, kierunkowych i z nazwami ulic

Do 10.000 zł

UTAL Sp. z o.o.

ul Katarzyńska 9

62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

6.02.2017 -

31.12.2017

 

52

22.02.2017

Wykonanie projektu MPZP miasta Chodzieży w rejonie ulic Fabrycznej, Ujskiej i Łąkowej

12.000,00 zł

Magdalena Głowacka

 

Gmina Miejska w Chodzieży

22.05.2017

 

53

27.02.2017

Porozumienie w sprawie pokrycia kosztów korzystania z wychowania przedszkolnego uczniów w wieku do lat 5 z Gminy Miejskiej w Chodzieży uczęszczających do publicznych przedszkoli

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

54

24.02.2017

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.12.2017

 

55

6.02.2017

Wynajem lokalu

291,38 zł netto / miesięcznie

Pralnia Ekologiczna „Frezja" ul. Reymonta 12, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

6.02.2017 - 31.12.2017

 

56

28.02.2017

Pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych miasta Chodzieży

156.667,42 zł

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

57

1.03.2017

Prowadzenie archiwizacji dokumentów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi

13,00 zł za 1 godz. pracy

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.03.2017 - 31.03.2017

 

58

2.02.2017

Wynajem garażu murowanego położonego przy ul. Paderewskiego 2 na działce nr 1096/3

139,46 zł / miesięcznie

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 31.01.2017

 

59

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Zajęcia sportowo szkoleniowe w żeglarstwie regatowym dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież"

12000 zł

Chodzieski Klub Żeglarski LOK

Gmina Miejska w Chodzieży

18.03.2017 - 18.11.2017

 

60

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie wiedzy i nauki, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym z miasta Chodzieży"

5000 zł

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

3.03.2017 - 31.12.2017

 

61

3.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Organizacja sztafetowego biegu ulicznego dla dzieci i młodzieży ze szkół na terenie miasta Chodzieży"

1650 zł

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.05.2017 - 30.09.2017

 

62

7.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

100 000 zł

Chodzieski Klub Sportowy „Polonia"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.02.2017 - 30.12.2017

 

63

7.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

21 500 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Delfinek"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.02.2017 - 31.12.2017

 

64

13.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Organizacja rajdów i innych imprez sportowych dla mieszkańców miasta Chodzieży"

1800 zł

Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.10.2017

 

65

14.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta Chodzieży w zawodach sportowych"

3100 zł

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec"

Gmina Miejska w Chodzieży

14.02.2017 - 15.12.2017

 

66

14.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Lekkoatletyka to zdrowia praktyka. Bieg dla dzieci przedszkolnych. Bieg dla uczniów szkół przedszkolnych"

3700 zł

Powiatowe Zrzeszenie Sportowe „Gontyniec"

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.05.2017

 

67

17.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta w zawodach sportowych"

10 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „Przygoda"

Gmina Miejska w Chodzieży

17.02.2017 - 30.12.2017

 

68

27.02.2017

Realizacja zadania publicznego „Upowszechnianie różnych dyscyplin sportu na terenie miasta Chodzieży, udział mieszkańców miasta w zawodach sportowych"

5 000 zł

Uczniowski Klub Sportowy

Gmina Miejska w Chodzieży

27.02.2017 - 30.12.2017

 

69

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

424,92 zł

Joanna Jakubowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

70

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1180,80 zł

Marta Walińska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

71

9.03.2017

Dotacja celowa na realizację warsztatów Jazzowych „Cho-Jazz 2017„

10.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

13.03.2017 - 28.04.2017

 

72

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

830,50 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

73

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

814,00 zł

Julita Węgrzyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

74

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

863,50 zł

Ewa Przesławska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

75

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

76

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

951,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

77

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

759,00 zł

Roman Pałuczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

78

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

627,00 zł

Agnieszka Piątkowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

79

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

968,00 zł

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

80

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

874,50 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

81

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

786,50 zł

Anna Ostradecka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

82

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Alicja Mencel

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

83

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

814,00 zł

Rafał Kodrycki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

84

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

847,00 zł

Renata Cieślik

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

85

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

797,50 zł

Szymon Zychla

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

86

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

946,00 zł

Ewa Wiśniewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

87

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

808,50 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

88

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

880,00 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

89

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

896,00 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

90

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

880,00 zł

Urszula Koczorowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

91

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

847,00 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

92

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

731,50 zł

Hanna Woźna

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

93

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Violetta Szewczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

94

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

891,00 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

95

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

1089,00 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

96

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

797,50 zł

Radosław Fengier

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

97

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

764,50 zł

Anna Golis

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

98

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

858,00 zł

Mirosław Dzięcioł

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

99

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

687,50 zł

Dawid Olejniczak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

100

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

896,50 zł

Hubert Matusiak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

101

28.02.2017

Roznoszenie decyzji na terenie miasta

1001,00 zł

Agnieszka Kiedrowska - Pietruszka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.02.2017 - 28.02.2017

 

102

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

5 166,00 zł

Tomasz Kujawski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

103

6.03.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży

1 180,80 zł

Łukasz Roman Dąbkowski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

104

24.02.2017

Realizacja zadania publicznego pt. Rycerze Chodzieży. Obywatelski i kompetentny Chodzieżanin"

2 000,00 zł

Fundacja Ukryte Marzenia, ul. Strzelecka 15, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

24.02.2017 - 30.12.2017

 

105

20.03.2017

Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymanych dotacji.

3.000,00 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

20.03.2017 - 30.04.2017

 

106

20.03.2017

Przeprowadzenie kontroli organizacji pozarządowych w zakresie otrzymanych dotacji.

3.000,00 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

20.03.2017 - 30.04.2017

 

107

27.02.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej VIII Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldboyów"

4.500,00 zł

Stowarzyszenie Piłkarskie „Polonia Oldboy"

Gmina Miejska w Chodzieży

15.05.2017 - 8.07.2017

 

108

24.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży z miasta Chodzieży poprzez udział w zawodach wędkarskich"

3.300,00 zł

Okręg Nadnotecki Polskiego Związku Wędkarskiego w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.07.2017

 

109

31.03.2017

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży

4.198.178,70 zł

Altvater Piła Sp. z o.o. ul. Łączna 4A, 64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.12.2018

 

110

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Poszpitalna kompleksowa rehabilitacja osób po mastektomii"

4.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieskich Amazonek „Różowa Wstążeczka"

Gmina Miejska w Chodzieży

28.03.2017 - 31.12.2017

 

111

9.01.2017

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie centralizacji rozliczeń Gminy Miejskiej na gruncie podatku od towarów i usług

4428,00 zł

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Gmina Miejska w Chodzieży

9.01.2017 - 27.02.2017

 

112

30.03.2017

Świadczenie pomocy prawnej w zakresie konsultacji prawnopodatkowych

4100,00 zł

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna

Gmina Miejska w Chodzieży

25 dni roboczych od otrzymania dokumentów niezbędnych do realizacji umowy

 

113

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na Chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających się na Chodzieskich akwenach, których współorganizatorem jest MOSiR w Chodzieży

9.000,00 zł

WOPR Oddział Miejski w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

13.05.2017 - 31.12.2017

 

114

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja turnusu wypoczynkowo - integracyjno - szkoleniowego dla osób niewidomych i niedowidzących z Miasta Chodzieży

5.000,00 zł

Zarząd Powiatowego Koła Związku Niewidomych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.05.2017

 

115

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 1

2.250.285,00 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9,

77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

116

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 2

1.765.296,00 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

117

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 3

1.932.588,50 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

 

118

28.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja działań rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Chodzieży. Przystanek Zdrowie"

6.500,00 zł

Stowarzyszenie Osób po Endoprotezoplastyce Biodra „Bioderko"

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 31.07.2017

 

119

7.04.2017

Przeprowadzenie procedur o wszczęcie postępowań o zamówienia publiczne, sporządzenie dokumentacji na potrzeby przetargu nieograniczonego.

2.500,00 zł netto

Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. ul. Unii Lubelskiej 4C

85-059 Bydgoszcz

Gmina Miejska w Chodzieży

Do dnia podpisania umowy z wybranym wykonawcą

 

120

7.04.2017

Umowa o partnerstwie w realizacji zadania pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej poprzez przebudowę ciągu ulic w Chodzieży

300.000,00 zł

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów 1

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

 

121

7.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" Część 4

2.309.693,37 zł

Roboty Drogowo Budowlane Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77 - 400 Złotów

Gmina Miejska w Chodzieży

30.12.2017

 

122

14.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

17015,40 zł

„KB Projekt" Bartosz Nadrowski, ul. Makuszyńskiego 5, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.03.2018

 

123

14.04.2017

Dotacja celowa na realizację wskazanego zadania pn. „Naprawa i zakup instrumentów i strojów dla orkiestry CHDK"

5.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2017

 

124

23.03.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Chodzieży"

18.000,00 zł

Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej

Gmina Miejska w Chodzieży

1.04.2017 - 30.09.2017

 

125

17.01.2017

Umowa licencji na aktualizację (upgrade) oprogramowania

1230,00 zł

Sputnik Software Sp. z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

126

27.04.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży" w zakresie szczegółowo określonym w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz SIWZ

297.500,00 zł

INSMONT Sp. z o.o.

ul. Notecka 36, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

20.06.2017

 

127

18.04.2017

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udział w kosztach jego funkcjonowania

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

 

128

18.04.2017

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego oraz udział w kosztach jego funkcjonowania

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

129

10.05.2017

Dotacja celowa na „Organizację jubileuszu 25-lecia partnerstwa Chodzież - Nottuln"

15.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

10.05.2017 - 31.12.2017

130

10.05.2017

Dotacja celowa na „Remont zaplecza sali kinowej"

2.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

10.05.2017 - 30.06.2017

131

27.04.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach i zabezpieczenie imprez odbywających się na chodzieskich akwenach, których organizatorem lub współorganizatorem jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chodzieży"

5.000,00 zł

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiego Oddział Powiatowy w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

20.05.2017

132

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" - Część Nr 1. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców - przy ul. Marcina Kasprzaka w Chodzieży"

61.150,10 zł

„Instalbud"

ul. Wiśniowa 3,

64-412 Chrzypsko Wielkie

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2017

133

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców" - Część Nr 2. „Budowa oświetlenia drogowego w Chodzieży" realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców - w rejonie ul. 3 Maja w Chodzieży"

99.331,73 zł

„Instalbud"

ul. Wiśniowa 3,

64-412 Chrzypsko Wielkie

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

134

23.05.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski w zakresie branży elektrycznej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia drogowego realizowana w ramach projektu pn. Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży, poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

6.150,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31,

64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

135

17.05.2017

Przeprowadzenie kontroli w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Chodzieży w zakresie zarządzania Strefą Płatnego Parkowania (SPP)

4750,00 zł

Honorata Lisiecka

Gmina Miejska w Chodzieży

22.05.2017 - 31.07.2017

136

17.05.2017

Porozumienie w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Czarnków

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

137

29.05.2017

Współpraca w ramach Programu „Chodzieska Karta Dużej Rodziny"

-

Hotel Milena

ul. Dworcowa 22,

34-360 Milówka

Gmina Miejska w Chodzieży

Od 29.05.2017 r. - bezterminowo

138

28.04.2017

Umowa trójstronna na prowadzenie księgowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy Urzędzie Miejskim w Chodzieży

167,00 zł / miesięcznie

Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa, Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

Umowa zawarta na czas nieokreślony

139

22.05.2017

Umowa w sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży przy ul. Zwycięstwa 1 oraz udziału w kosztach jego funkcjonowania

-

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

140

1.06.2017

Dotacja celowa na organizację koncertu zespołu Slowian'sky

6.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.06.2017 - 30.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

141

2.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

142

8.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

143

8.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu funkcjonującym na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

144

12.06.2017

Dotacja celowa na organizację koncertu plenerowego zespołu Alicji Majewskiej

22.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

15.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

145

12.06.2017

Dotacja celowa na zakup foteli kinowych do małej sali kinowej „40 reżyserów" Kina Noteć

17.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

30.07.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

146

7.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

147

7.06.2017

Wykonanie poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych

42.000 zł netto

Enea Oświetlenie Sp. z o.o. ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2017 - 31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, Rozdz. 90015

148

20.06.2017

Dotacja celowa na uczestnictwo orkiestry Chodzieskiego Domu Kultury w przeglądzie orkiestr

15.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92101

149

20.06.2017

Umowa w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

Małgorzata Jankowska

Dz. 801, Rozdz. 80104

150

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych celem ich aktywizacji społecznej"

30.000 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 31.08.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 852, Rozdz. 85295

151

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego „Gra miejska Miasto Trzech Jezior"

3.000 zł

Towarzystwo Miłośników Ziemi Chodzieskiej

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 10.07.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 921, Rozdz. 92195

152

27.06.2017

Pokrywanie części kosztów zakupu wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

5.000 zł

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Finansów

Dz. 754, Rozdz.75410

153

14.06.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Harcerskie korzenie Brownsea 1907"

9.750 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

14.06.2017 - 31.07.2017

Maciej Strzeliński

Dz. 801, Rozdz.80195

154

28.06.2017

Wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży

65.000 zł

Grupa Ekoformat

ul. Poselska 21

63-000 Środa Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

28.09.2017

Wydział Architektury i Gospodarki Terenami

Dz.710,

Rozdz. 71004

155

28.06.2017

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Konserwacja zabytków archeologicznych znalezionych na stanowisku nr 26 w Chodzieży"

5.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

28.06.2017 - 30.09.2017

Wydział Finansów

Dz. 921,

Rozdz. 92101

156

3.07.2017

Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej i ul. Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży. Etap III

33.128,09 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Inżynieryjne „Insmont" Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600,

Rozdz. 60016

157

19.06.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w Chodzieży „Kubuś Puchatek", „Czerwona Ciuchcia", „Mali Odkrywcy"

3.000 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

21.06.2017 - 14.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 750,

Rozdz. 75023

158

19.06.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w Chodzieży „Kubuś Puchatek", „Czerwona Ciuchcia", „Mali Odkrywcy"

3.000 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

21.06.2017 - 14.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 750,

Rozdz. 75023

159

13.07.2017

Aktualizacja spisu wyborców w godz. 15:30 - 17:30

805,20 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 751,

Rozdz. 75101

160

13.07.2017

Aktualizacja spisu wyborców w godz. 15:30 - 17:30

805,20 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 751,

Rozdz. 75101

161

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1402,50 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

162

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

957,00 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

163

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

49,50 zł

Jan Jamrozik

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

164

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

280,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

165

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

220,00 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

166

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

302,50 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

167

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

434,50 zł

Ewa Przesławska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

168

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1270,50 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

169

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

1699,50 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

170

13.07.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta Chodzieży

852,50 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

2.01.2017 -

30.06.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750,

Rozdz. 75023

171

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Beata Wołk

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

172

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

250,00 zł

Czesław Ochyra

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

173

21.07.2017

Wykonywanie czynności eksperta awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego

500,00 zł

Henryk Liszkiewicz

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80195

174

30.05.2017

Umowa na otrzymanie dotacji celowej z „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży

12.000 zł

Wojewoda Wielkopolski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80101

175

26.06.2017

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do 5 lat, które nie jest dzieckiem niepełnosprawnym, w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801,

Rozdz. 80104

176

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Montaż urządzeń Street Workout na terenie MOSiR w Chodzieży"

50.307,00 zł

„SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

177

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na terenie MOSiR w Chodzieży, działka nr 2617/5"

93.726,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

178

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie placu zabaw przy ul. Tadeusza Siejaka w Chodzieży"

68.880,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

14.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, Rozdz. 63095

179

24.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w rejonie ul. Leśnej w Chodzieży"

180.687,00 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, Rozdz. 63095

180

25.07.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie boiska wielofunkcyjnego w rejonie ul. Wiejskiej w Chodzieży"

90.882,24 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

181

26.07.2017

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego z realizacji projektu „Aktualizacja Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013-2023"

2.201,70 zł

KPW Audytor Sp. z o.o. ul. Tymienieckiego 25C/410,

90-350 Łódź

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

182

1.08.2017

Przyznanie dotacji celowej na „Organizację koncertu plenerowego zespołu Gang Marcela"

11.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

183

1.07.2017

Korzystanie z usługi SITECUES - polegającej na udostępnieniu mechanizmu do powiększania i czytania głosem treści strony internetowej

368,41 zł

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

184

9.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce nr 435/1 w rejonie ulicy Wiejskiej w Chodzieży"

62.717,70 zł

SUN+" ul. Katarzyńska 63 box 013, Gruszczyn, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695

185

17.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Noteckiej w Chodzieży"

289.000,00 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno - Inżynieryjne „Insmont" ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 600, Rozdz. 60016

186

17.08.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji

3.500,00 zl

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

17.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

187

17.08.2017

Przeprowadzenie kontroli w niepublicznych przedszkolach w zakresie pobierania i wykorzystywania dotacji

3.500,00 zl

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

17.08.2017 - 30.09.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, Rozdz. 75023

188

25.07.2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

4562,07 zł

Pracownia „Landio" ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695 oraz Dz. 630, Rozdz. 63095

189

10.08.2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

1520,28 zł

Pracownia „Landio" ul. Szamotulska 37A/15, 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 926, Rozdz. 92695 oraz Dz. 630, Rozdz. 63095

190

22.08.2017

„Przebudowa polegająca na wymianie latarni oświetlenia drogowego w rejonie Placu Mikołaja Kopernika i ul. Piekary w Chodzieży"

146.247,00 zł

Zakład Usługowo-Handlowy „EL-TEL" ul. Małachowskiego 14C/5, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

191

23.08.2017

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły środkami komunikacji publicznej

-

Katarzyna Wojtaszek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2017 - 31.08.2018

stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801, rozdz. 80104

192

29.08.2017

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Sławomir Maciołek

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2017/2018

stanowisko ds. organizacji edukacji

Dz. 801, rozdz. 80104

193

24.07.2017

Produkcja materiału filmowego oraz emisja materiału na antenie TV Asta

5000,00 zł

TV ASTA Sp. z o.o.

ul. Drygasa 29

64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

Sierpień - listopad 2017 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz.600, rozdz. 60004

194

22.08.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót instalacyjnych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Noteckiej w Chodzieży"

7226,25 zł

„Usługi i projekty AGAMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C."

os. Pod Lipami 7/6, 61-633 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

195

25.08.2017

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży"

12.546,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

196

31.08.2017

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Karczewnik w Chodzieży"

12.546,00 zł

Elpromont BIS Sp. j.

ul. Notecka 31, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

197

31.08.2017

Umowa użyczenia gruntu przy ul. Wiosny Ludów 3B

nieodpłatne

Maria, Wojciech Sarna

Gmina Miejska w Chodzieży

31.08.2017 - 31.12.2025

Wydział Gospodarki Komunalnej

-

198

31.08.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Urządzenie siłowni zewnętrznej na działce 3337 przy ul. Podgórnej w Chodzieży"

48.999,00 zł

SUN+ ul. Katarzyńska 63, box 013, 62-006 Kobylnica

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 630, rozdz. 63095

199

1.08.2017

Wynajem garażu przy ul. Paderewskiego 2

74,93 zł/miesięcznie

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

ul. Piekary 17, 61-823 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2017 - 31.07.2019

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

200

5.09.2017

Umowa o dotację celową na organizację koncertu zespołu MEZO

13.500,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

5.09.2017 - 30.10.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, Rozdz. 92109

201

15.09.2017

Usługa rzeczoznawcza - grzyby

392,00 zł

Ryszard Reich

Gmina Miejska w Chodzieży

17.09.2017

stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, Rozdz. 75023

202

3.10.2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów

Przewiduje się maksymalnie 502.408,86 zł

Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

203

3.10.2017

Dostawa energii elektrycznej w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r., Część II zamówienia - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego.

Przewiduje się maksymalnie 311.353,55 zł

Energa Obrót S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

Dz. 900, rozdz. 90091 oraz dz. 900, rozdz. 90095

204

5.10.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży" w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

6.125.000,00 zł

Thermbau Sp.z o.o., Sp. k. ul. Walki Młodych 78A,

64-920 Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

31.05.2018 r.

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 801, rozdz. 80101

205

5.10.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa sali gimnastycznej i boiska wraz z rozbudową i przebudową pomieszczeń na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży" w związku z realizacją projektu pn. „Minicentrum nauki i kreatywności z infrastrukturą wzmacniającą sprawność fizyczną uczniów oraz wyposażenie istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej nr 1 w Chodzieży"

92.000,00 zł

PHU INTERMAT MD, ul. Świętokrzyska 28, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.06.2018 r.

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 801, rozdz. 80101

206

3.10.2017

Wykonanie ozdobnej kutej furtki z emblematem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, celem przekazania do UTW w Chodzieży z okazji 10-lecia istnienia stowarzyszenia

1099,00 zł

Kazimierz Słodowy

Gmina Miejska w Chodzieży

10.10.2017 r.

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz.921, rozdz. 92195

207

13.10.2017

Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Noteckiej w Chodzieży

289.000,00 zł

(w tym 189.000,00 zł - Gmina Miejska w Chodzieży,

100.000,00 zł - Gmina Chodzież

Gmina Chodzież, Gmina Miejska w Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży

13.10.2017 r. - 31.12.2017 r.

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60016

208

2.10.2017

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji w 2012 r.

7500,00 zł

Małgorzata Gawłowska, Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

2.10.2017 r. - 15.11.2017 r.

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

209

28.09.2017

Nieodpłatne udostępnienie lokalu przez Gminę Miejską, w którym będzie usytuowany punkt nieodpłatnej pomocy prawnej przy ul. Dworcowej 1 w Chodzieży

nieodpłatnie

Powiat Chodzieski ul. Wiosny Ludów 1, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Wydział Organizacyjny

-

210

30.10.2017

Rozszerzenie zakresu kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji o rok 2013 r.

3.000,00 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

30.10.2017 - 4.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

211

30.10.2017

Rozszerzenie zakresu kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko oraz Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta w Chodzieży w zakresie prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji o rok 2013 r.

3.000,00 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

30.10.2017 - 4.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

212

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Działania proekologiczne na terenie miasta, propagowanie segregacji odpadów zielonych w ogrodach działkowych"

20.000,00 zł

Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2017 - 20.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 900, rozdz. 90095

213

6.11.2017

Dofinansowanie z WORD na zakup mini znaków drogowych

1.000,00 zł

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile

Gmina Miejska w Chodzieży

-

Wydział Gospodarki Komunalnej

-

214

6.11.2017

Wykonanie okien drewnianych

29.913,21 zł

Salon Okien i Drzwi ul. Kościuszki 9

64-830 Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

11.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

215

2.11.2017

Produkcja materiału filmowego o długości do 3 minut oraz 5 emisji materiału na antenie TV Asta

5.000,00 zł

TV Asta Sp. z o.o. ul. Dygasa 29, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 750, rozdz. 75023

216

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „Działalność klubu sąsiedzkiego w obszarze zdegradowanym, przeznaczonym do rewitalizacji"

7.700,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.11.2017 - 31.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 825, rozdz. 82595

217

25.10.2017

Realizacja zadania publicznego pn. „organizacja zawodów tenisowych dla dzieci i młodzieży z miasta Chodzież"

2.400,00 zł

Towarzystwo Tenisa Ziemnego AS

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2017 - 10.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 926, rozdz. 92605

218

6.11.2017

Wykonanie usługi oświetleniowej w Chodzieży przy ul. Paderewskiego

11082,30 zł

Enea Oświetlenie Sp . z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, rozdz. 90015

219

8.12.2017

Wykonanie usługi oświetleniowej w Chodzieży przy ul. Staszica przy pływalni

20172,00 zł

Enea Oświetlenie Sp . z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

15.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 900, rozdz. 90015

220

20.12.2017

Wykonanie zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży"

135.002,29 zł

Zakład Usługowo-Handlowy „EL-TEL"

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz. 600, rozdz. 60018

221

20.12.2017

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót elektroenergetycznych przy realizacji zadania pn. „Budowa oświetlenia drogowego w rejonie ul. Leśnej i Osiedla Leśnego w Chodzieży

4050,00 zł

Elpromont Bis

Spółka Jawna

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Gospodarki Komunalnej

Dz.600, rozdz. 60016

222

11.12.2017

Dotacja celowa na realizację zadania pn. „Organizacja imprezy W Święta Razem"

28.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

11.12.2017 - 31.12.2017

Wydział Finansów

Dz. 921, rozdz. 92109

223

16.11.2017

Przygotowanie dokumentacji przetargowej na „Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży w 2018 r."oraz „Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych i wewnętrznych na terenie Miasta Chodzieży w 2018 r."

1778,02 zł

Paweł Wieczorek

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2017

Wydział Organizacyj ny

Dz. 750, rozdz. 75023

224

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (94 szt.)

517,00 zł

Iwona Hermaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

225

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (9 szt.)

49,50 zł

Małgorzata Jankowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

226

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (23 szt.)

126,50 zł

Mariola Koźlarek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

227

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (36 szt.)

198,00 zł

Mariusz Musolf

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

228

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (120 szt.)

660,00 zł

Karina Ptak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

229

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (298 szt.)

1639,00 zł

Katarzyna Roszak

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

230

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (221 szt.)

1215,50 zł

Aleksandra Turczyn

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

231

13.12.2017

Roznoszenie listów na terenie miasta (204 szt.)

1122,00 zł

Marcin Hedke

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 13.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

232

19.12.2017

Wymiana okien na klatce schodowej w budynku Urzędu Miejskiego

6799,30 zł

Zygmunt Bedołek

Gmina Miejska w Chodzieży

19.12.2017 - 22.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

233

19.12.2017

Aktualizacja spisu wyborców, praca w godzinach 15:30 - 17:30 (dwie godziny dziennie pięć dni w miesiącu)

810,00 zł

Emilia Januchowska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

234

19.12.2017

Aktualizacja spisu wyborców, praca w godzinach 15:30 - 17:30 (dwie godziny dziennie pięć dni w miesiącu)

810,00 zł

Anna Pawlaczyk

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2017 - 31.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

235

27.12.2017

Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny za rok 2017

308,20 zł

Ewelina Żywicka

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 27.12.2017

Wydział Organizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

236

21.12.2017

Wykonanie zamówienia pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych, wiat i stojaków rowerowych oraz tablic multimedialnych w ramach projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży (...)

745.293,90 zł

A2HM Trade Sp.z o.o.

ul. Przemysłowa 1A,

63-720 Koźmin Wlkp.

Gmina Miejska w Chodzieży

19.02.2018

samodzielne stanowisko koordynatora projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej

Dz. 600, rozdz. 60004

237

29.12.2017

Dotacja celowa na organizację zadania pn. „Organizacja Zabawy Noworocznej"

24.000,00 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.01.2018

Wydział Finansów

Dz. 921, rozdz. 92109

238

12.12.2017

Umowa o świadczenie opieki autorskiej i serwisowej oprogramowania

10.500,00 zł

Asseco Data Systems S.A.

Gmina Miejska w Chodzieży

12.12.2017 - 11.12.2018

Wydział Oganizacyjny

Dz. 750, rozdz. 75023

239

10.11.2017

Wykonanie utworu muzycznego (Święto Niepodległości)

234,00 zł

Łukasz Pietras

Gmina Miejska w Chodzieży

11.11.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 921, rozdz. 92195

240

8.12.2017

Wykonanie trzech filmów promocyjnych dotyczących Miasta Chodzieży

9930,00 zł

Jacek Sikorski

Gmina Miejska w Chodzieży

22.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, rozdz. 75075

241

8.12.2017

Wykonanie pakietu zdjęć promocyjnych

467,00 zł

Wojciech Szałata

Gmina Miejska w Chodzieży

22.12.2017

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

Dz. 750, rozdz. 75075

242

27.12.2017

Umieszczenie ogłoszenia reklamowego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej w Chodzieży

246,00 zł na kwartał

Jan Zydor Usługi Pogrzebowe, Doradztwo Podatkowe

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2018 - 31.12.2018

Samodzielne stanowisko ds. promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

-