Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2016

Centralny rejestr umów 2016 r.

Lp.

Data zawarcia umowy

Rodzaj umowy (krótka treść)

Wartość (kwota)

Realizujący

Nadzorujący

Data wykonania

Uwagi

1

14.01.2016

Umowa Nr 03/ENEA Oświetlenie/OPR4/2016 na wykonywanie konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

6.627,68 zł netto miesięcznie

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

2

04.01.2016

Pobór opłaty targowej w drodze inkasa na targowisku miejskim utrzymanie czystości i porządku na placu targowym

8.374,50 zł

(15% od zainkasowanych kwot)

Halina Szumlicz

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

3

04.01.2016

Konserwacja sieci i lamp oświetleniowych oraz wymiana uszkodzonych źródeł światła

1.800,00 zł netto miesięcznie

Zakład Budowy Sieci Energetycznych Telekomunikacyjnych „EL-TEL"

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

4

04.01.2016

GK-04/Cr-04/2016 pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru robót

600 zł brutto miesięcznie

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

5

04.01.2016

GK-05/CR-05/2016 utrzymanie czystości i porządku na terenie lasów komunalnych

1.200,00 zł netto miesięcznie

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

6

04.01.2016

GK-06/CR-06/2016 wywóz nieczystości stałych

120 l - 12 zł

240 l - 19 zł

1100 l - 65 zł

1m3 „luzem" - 65 zł

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

7

04.01.2016

GK-07/CR-07/2016 opróżnianie i utylizacja odchodów z psich pojemników

488,60 zł netto

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej Natasza Cyrulik

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

8

04.01.2016

GK-08/CR-08/2016 usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

40.000 zł

WSZECH-DACH

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

9

04.01.2016

Utrzymanie we właściwym stanie wylotów wód opadowych i roztopowych wraz z ich odbiornikami na terenie miasta Chodzieży GK-09/CR-09/2016

585,00 zł netto miesięcznie

„JUKON" ul. Notecka 1, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

01.05.2016-31.12.2016

 

10

04.01.2016

GK-10/CR-10/2016 utrzymanie czystości w obiekcie przejścia podziemnego

900 zł brutto miesięcznie

Grażyna Janiszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

11

04.01.2016

GK-11/CR-11/2016 opieka nad bezdomnymi zwierzętami

600 zł brutto miesięcznie

Piotr Lewiński

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

12

04.01.2016

GK-12/CR-12/2016 wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przetrzymywanie w schronisku

11.478,85 zł

VET-ZOO SERWIS lek. wet. Zenon Jażdżewski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

13

04.01.2016

GK-13/CR-13/2016 konserwacja i utrzymanie aeratora pulweracyjnego

350zł brutto miesięcznie

Maciej Liskowski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

14

04.01.2016

GK-14/CR-14/2016 obsługa szaletu miejskiego

1.800 zł netto miesięcznie

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał Górski

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.12.2016

 

15

11.03.2016

Umowa zlecenie - opracowanie i spisanie zasobów dokumentów ODAdDN

4.000,00 zł brutto

Beata Anna Sas

Urząd Miejski w Chodzieży

10.03.2016-31.03.2016

 

16

12.01.2016

Pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego

11.669,53 zł

Gmina Miejska w Chodzieży

Gmina Piła

31.12.2016

 

17

14.01.2016

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

8 610,00 brutto

G.P. Projekt Paweł Żebrowski

Gmina Miejska w Chodzieży

15.02.2016

 

18

15.02.2016

Realizacja zadania publicznego Wypoczynek zimowy - Zima po harcersku

2 .500, 00 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

18.01.2016-29.02.2016

 

19

15.02.2016

Realizacja zadania publicznego Wypoczynek zimowy - Hu hu ha, z zuchem zima nie jest zła

2 .500, 00 zł

ZHP Chorągiew Wielkopolska

Gmina Miejska w Chodzieży

18.01.2016-29.02.2016

 

20

15.01.2016

Rozliczenie finansowe oraz przygotowanie sprawozdań za rok 2015 zlikwidowanej jednostki ODADN

1453,00 zł

Anna Zborowska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.01.2016

 

21

04.01.2016

Przygotowywanie dokumentów dotyczących działalności zlikwidowanej jednostki budżetowej - ODADN

3.6036,00 zł

Elżbieta Faliszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.01.2016

 

22

15.01.2016

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu

3460,06 zł

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

01.01.2016-31.08.2016

 

23

01.02.2016

Umowa GK-15/Cr-23/2016 o wykonaniu prac dotyczących monitoringu odprowadzania wód opadowo-roztopowych

4920,00 zł netto

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin, ul. Mostowa 9 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

01.02.2016-31.12.2016

 

24

01.02.2016

GK-16/CR-24/2016 - całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz sterylizacji kotów wolnożyjących

14.540,00 zł

Gabinet Weterynaryjny Vet-Centrum

lek. Wet. Jerzy Ilnicki

Gmina Miejska w Chodzieży

01.02.2016-31.12.2016

 

25

25.01.2016

Umowa o realizację usług geodezyjnych min. podział nieruchomości, badanie księgi wieczystej

7.242,24 zł

Usługi Geodezyjne TOPOGEO s.c.

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.12.2016

 

26

15.01.2016

Wykonywanie inwentaryzacji pomieszczeń UM

687,70 zł

Dominika Maziejuk

Urząd Miejski w Chodzieży

15.01.2016-10.02.2016

 

27

15.01.2016

Przygotowanie pomieszczeń dla pracowników gospodarczych

687,70 zł

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

15.01.2016-15.02.2016

 

28

29.12.2015

Wynagrodzenie za prowadzenie zadania zleconego (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny)

432,56 zł

Paulina Kołutkiewicz

Urząd Miejski w Chodzieży

10.03.2015-31.12.2015

 

29

08.02.2016

Zadania rzeczoznawcy majątkowego AGT.6812.2016 (CR/29/2016)

3.750,00 zł

Biuro Wycen Nieruchomości Marcin Bielawiak

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.12.2016

 

30

01.02.2016

GK-17/CR-30/2016 Luxmedia Poland sp. z o.o. wykonywanie i opracowywanie audytów oświetleniowych budynków

13.900 zł

Luxmedia Poland sp. z o. o.

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 31.03.2016

 

31

09.02.2016

Kontrola finansowa

4.000,00 zł

Maria Bratkowska

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 15.04.2016

Umowa rozwiązana

32

26.02.2016

Kontrola finansowa

2.250 zł brutto

Małgorzata Gawłowska

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 30.04.2016

 

33

26.02.2016

Kontrola finansowa

2.250 zł brutto

Wojciech Stróżyński

Urząd Miejski w Chodzieży

Do 30.04.2016

 

34

26.02.2016

Przebudowa sali gimnastycznej i pomieszczeń socjalnych oraz budowa boiska lekkoatletycznego na terenie SP nr 1 w Chodzieży

109.962,00 zł

Architektura Lasota

Gmina Miejska w Chodzieży

Do 15.04.2016

 

35

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

672,40 zł brutto

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

36

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

541,20 zł brutto

Julita Węgrzyn

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

37

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

38

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

643,70 zł brutto

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

39

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

676,50 zł brutto

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

40

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

590,40 zł brutto

Roman Pałuczak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

41

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

492,00 zł brutto

Agnieszka Piątkowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

42

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

717,50 zł brutto

Grażyna Dutkiewicz

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

43

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

623,20 zł brutto

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

44

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

565,80zł brutto

Anna Ostradecka

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

45

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

639,60zł brutto

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

46

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

647,80 zł brutto

Mariusz Pałaszyński

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

47

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

602,70zł brutto

Rafał Kodrycki

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

48

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Renata Cieślik

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

49

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

574,00zł brutto

Szymon Zychla

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

50

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

692,90zł brutto

Ewa Wiśniewska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

51

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

615,00zł brutto

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

52

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

619,10zł brutto

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

53

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

701,10zł brutto

Mirosław Dzięcioł

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

54

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

623,20zł brutto

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

55

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

639,60zł brutto

Urszula Koczorowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

56

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

627,30zł brutto

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

57

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

520,70zł brutto

Dominika Maziejuk

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

58

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

676,50 zł brutto

Violetta Szewczak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

59

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

631,40 zł brutto

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

60

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

824,10zł brutto

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

61

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

553,50zł brutto

Radosław Fengier

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

62

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

553,50zł brutto

Anna Zmudzińska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

63

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

549,40zł brutto

Anna Bardzińska

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

64

11.03.2016

Umowa zlecenie - roznoszenie decyzji na podatek od nieruchomości

721,60zł brutto

Agnieszka Pietruszka

Urząd Miejski w Chodzieży

11.02.2016-29.02.2016

 

65

21.03.2016

Umowa zlecenie - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Chodzieży przy ul. Topolowej

13 530,00 zł brutto

Koczorowski Kancelaria Urbanistyczna

Urząd Miejski w Chodzieży

30.06.2016

 

66

22.03.2016

Umowa zlecenie - wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania miasta Chodzieży przy ul. Łazienki Chodzieskie

615,00 zł brutto

Anna Czyńska

Urząd Miejski w Chodzieży

Termin 3 miesięcy od daty zawarcia umowy

 

67

18.03.2016

GK-18/Cr-67/2016 utrzymanie czystości i porządku na obiekcie mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

560,00 zł brutto

Andrzej Szewczak

Gmina Miejska w Chodzieży

23-31.03.2016

 

68

29.03.2016

Sporządzenie wniosku aplikacyjnego i studium wykonalności oraz planu mobilności miejskiej jako element dla inwestycji „Wsparcie komunikacji niskoemisyjnej na terenie Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego"

76.260,00 zł

Fundacja „Partnerzy dla Samorządu"

ul. Grottgera 16/2, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016

 

69

1.04.2016

Porozumienie o partnerstwie pomiędzy Gminą Chodzież a Gminą Miejską w Chodzieży „Budowa drogi w Studzieńcu"

560.000,00

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

2016r.

 

70

1.04.2016

„Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Chodzieży"

82.634,35 zł

Firma Drogowo-Mostowa

„Betontrysk"

ul. Motylewska 24, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

71

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

550,00

Henryk Gawroński

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

72

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

400,00

Beata Tubicz - Sobieszczańska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

73

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

350,00

Marek Mirski

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

74

12.04.2016

Wykonywanie zadań określonych w Regulaminie M.K.U.A. zgodnie z zarządzeniem nr 6/2014 z 14.01.2014r. Burmistrza Miasta Chodzieży

350,00

Anna Czyńska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016- 31.12.2016

 

75

12.04.2016

Opracowanie i spisanie akt osobowych byłych pracowników; brakowanie dokumentacji niearchiwizowanej

4500,00

Beata Anna Sass

Urząd Miejski w Chodzieży

1.04.2016-

29.04.2016

 

76

13.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3640/30 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Nowy Dom Holding B.M. Słowińscy Sp. J.

ul. Siejaka 29, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

13.04.2016-

31.12.2025

 

77

13.04.2016

Naprawa drogi gruntowej ul. Sadowej w Chodzieży

18.484,44 zł

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne „Insmont" Sp. z o.o. ul. Notecka 36, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

13.04.2016 - 30.04.2016

 

78

11.04.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka, ucznia niepełnosprawnego i jego rodzica

176,34

ZOMPO Justyna Selch

Burmistrz Miasta Chodzieży

11.04.2016-24.06.2016

 

79

18.04.2016

Użyczenie części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 226, 244/1, 615/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28,

Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

18.04.2016-

31.12.2025

 

80

18.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 2026/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

ChTBS ul. Bosa 4E, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

18.04.2016-

31.12.2025

 

81

25.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3047/1 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

ChTBS ul. Bosa 4E, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

24.04.2016-

31.12.2025

 

82

27.04.2016

Kontrola za lata 2014-2015 prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oświatowej

3.000,00

Wojciech Stróżyński

Burmistrz Miasta Chodzieży

31.05.2016

 

83

27.04.2016

Kontrola na lata 2014-2015 prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji oświatowej

3.000,00

Małgorzata Gawłowska

Burmistrz Miasta Chodzieży

31.05.2016

 

84

22.04.2016

Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego

-

Kościół Zielonoświątkowy Gmina Chodzież i Gmina Miejska w Chodzieży

ZOMPO

31.08.2017

 

85

22.04.2016

Porozumienie w sprawie organizacji pozaszkolnego punktu katechetycznego

-

Kościół Zielonoświątkowy Gmina Chodzież i Gmina Miejska w Chodzieży

ZOMPO

31.08.2017

 

86

2.04.2016

Dofinansowanie udziału w targach inwestycyjnych Expo-Real Monachium na stoisku regionalnym Woj. Wlkp. 4-6.10.2016 r.

2051,32 zł

Burmistrz Miasta Chodzieży

Gmina Miejska w Chodzieży, Samorząd Woj. Wlkp.

4-6.10.2016

 

87

29.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3716/6 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Polskie Fabryki Porcelany „Ćmielów i Chodzież" S.A. ul. Ostrowiecka 45 27-440 Ćmielów

Gmina Miejska w Chodzieży

4.05.2016-31.12.2025

 

88

9.05.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 3444 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Pile, ul. 11 listopada 3, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

9.05.2016-31.12.2025

 

89

29.04.2016

Użytkowanie części gruntów rzeki Bolemki oznaczonych nr geodezyjnymi 1145, 3176 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, ul. Piekary 17, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

10 lat od dnia zawarcia

 

90

29.04.2016

Użyczenie gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 841/2 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Jadwiga Grochal

 

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

91

29.04.2016

Użyczenie gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 3834/1, 3834/3 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Wielkopolskie Centrum Pulmonologi i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów ul. Szamarzewskiego 62, 60-569 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

92

29.04.2016

Użyczenie gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 950 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Janina Strzałkowska

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016-31.12.2025

 

93

11.04.2016

Użyczenie części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 3968, 3975 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mirosław Ekiert

 

Gmina Miejska w Chodzieży

11.04.2016 - 31.12.2025

 

94

11.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 711/9 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mirosław Ekiert

 

Gmina Miejska w Chodzieży

11.04.2016 - 31.12.2025

 

95

29.04.2016

Użyczenie części gruntu oznaczonego nr geodezyjnym 3967/2 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Użyczenie bezpłatne

Mariusz i Wiesława Laskowscy

 

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016 - 31.12.2025

 

96

16.05.2016

Najem części gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 940/10 i 1812/6 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

15,63 zł netto + VAT miesięcznie

Polskie Koleje Państwowe S.A. Al. Niepodległości 8, 61-875 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.06.2016 do czasu zbycia nieruchomości lecz nie dłużej niż 5 lat

 

97

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. 3 Maja

10.455,00

Elpromont Bis

Zbigniew, Józef, Andrzej, Anna Rycerz, ul. Notecka 31, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 20.05.2016

 

98

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie budowy oświetlenia drogowego w rejonie ul. Marcina Kasprzaka

7.995,00

Elpromont Bis

Zbigniew, Józef, Andrzej, Anna Rycerz, ul. Notecka 31, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 20.05.2016

 

99

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie budowy dojazdu pętli autobusowej, ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingów Park & Ride i Bike & Ride przy ul. 3 Maja

19.680 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

100

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej i pętli autobusowej przy ul. 3 Maja

9.840 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

101

29.04.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie „Budowy zintegrowanego centrum/węzła przesiadkowego przy ul/ Dworcowej

9.840 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

102

29.04.2016

Wykonanie projektów budowlanych w zakresie objętym zgłoszeniem budowy, robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (28 opracowań)

44.280 zł

Pracownia LAMDIO Magdalena Baranowska, ul. Szamotulska 37A/15 60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

29.04.2016- 23.05.2016

 

103

16.05.2016

Przygotowanie, sporządzenie dokumentacji i przeprowadzenie przetargu na zakup energii elektrycznej w 2017 roku

2500,00 zł netto

Pomorska Grupa Konsultingowa, ul. Gdańska 76,

85-021 Bydgoszcz

Gmina Miejska w Chodzieży

 

 

104

18.05.2016

Porozumienie w sprawie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Miasteczko Krajeńskie

Refundacja kosztów

Miasteczko Krajeńskie

Burmistrz Miasta Chodzieży

Do 31.08.2016

 

105

20.05.2016

Usługa najmu mat wejściowych

266,85 zł/mc

Berendsen Textile ul. Duńska 1, 83-330 Żukowo

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016- 31.12.2016

 

106

30.05.2016

Użyczenie gruntów oznaczonych numerami geodezyjnymi 839/2, 585 celem budowy infrastruktury komunikacji zbiorowej

Bezpłatne użyczenie

Skarb Państwa

Starosta Chodzieski, ul. Wiosny Ludów 1, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016- 31.12.2025

 

107

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury na realizację zadania: Zakup agregatu prądotwórczego dla Chodzieskiego Domu Kultury

43.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

31.07.2016

 

108

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej dla Chodzieskiego Domu Kultury na realizację zadania: zakup systemu czujek dymnych w budynku hostelu Chodzieskiego Domu Kultury

11.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

30.06.2016

 

109

24.05.2016

Umowa dot. dotacji celowej na realizację zadnia pn. „Remont i wyposażenie pomieszczeń magazynowych na wystawę (...)

50.000 zł

Miejska Biblioteka Publiczna

Gmina Miejska w Chodzieży

24.05.2016-

30.06.2016

 

110

4.05.2016

Wykonanie czynności o których mowa w § 5 ust. 1 umowy o dzieło Nr GK-19/CR 68/2016

9000 zł

Szymon Zychla

Gmina Miejska w Chodzieży

4.05.2016-30.05.2016

 

111

1.06.2016

Umowa na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Chodzieży przy ul. Kochanowskiego

4500 zł

Henryk Gawroński

Burmistrz Miasta Chodzieży

 

 

112

2.06.2016

Przeprowadzenie kontroli za lata 2014-2015 w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem

1000 zł

Małgorzata Gawłowska

Gmina Miejska w Chodzieży

2.06.2016 - 30.06.2016

 

113

2.06.2016

Przeprowadzenie kontroli za lata 2014-2015 w zakresie prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji zgodnie z przeznaczeniem

1000 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

2.06.2016 - 30.06.2016

 

114

24.05.2016

Organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży

-

Gmina Czarnków

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016-2017

 

115

30.05.2016

Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (innych niż podręczniki)

12000 zł

Wojewoda Wielkopolski, Wicekurator Oświaty

Gmina Miejska w Chodzieży

30.05.2016 - 31.12.2016

 

116

2.06.2016

Organizacja pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Chodzieży

-

Powiat Pilski

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

117

25.05.2016

Opracowanie projektów budowlanych do inwestycji pt. „Przebudowa chodników na terenie miasta Chodzieży

6900 zł

Pracownia Landio Magdalena Baranowska

ul. Szamotulska 37a/15

60-365 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

25.05.2016 - 13.06.2016

 

118

6.06.2016

Wykonanie zadania przebudowy chodników na terenie miasta Chodzieży

92769,63

Przedsiębiorstwo Instalacyjno Inżynieryjne „INSMONT"

Gmina Miejska w Chodzieży

6.06.2016- 31.07.2016

 

119

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Jana Matejki, Jagiellońskiej, Ignacego Daszyńskiego, Juliusza Słowackiego, Jana Kilińskiego w Chodzieży

19.680,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

120

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego w zakresie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Strzeleckiej w Chodzieży"

12.300,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

121

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Wierzbowej, Łąkowej i Klonowej w Chodzieży"

17.220,00 zł

Usługi i projekty AGMA M. Iwańska-Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

122

22.06.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy:Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Chodzieży"

13.540,00 zł

„Group" G. Świst ul. Topolowa 30, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2016

 

123

23.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach dla Gminy Budzyń

-

Gmina Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

124

23.06.2016

Aktualizacja spisu wyborców za I i II kwartał 2016r.

814,94

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

1.06.2016-

27.06.2016

 

125

23.06.2016

Aktualizacja spisu wyborców za I i II kwartał 2016r.

814,94

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.06.2016- 27.06.2016

 

126

29.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach dla Gminy Chodzież

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

127

29.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w publicznym przedszkolu dla Gminy Chodzież

-

Gmina Chodzież

Gmina Miejska w Chodzież

Rok szkolny 2016/2017

 

128

20.06.2016

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko, ,Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta.

2250 zł

Małgorzata Gawłowska

 

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2016

 

129

20.06.2016

Przeprowadzenie kontroli w Niepublicznym Przedszkolu im. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Prywatnej Szkole Podstawowej im. św. Jana Bosko, ,Prywatnym Gimnazjum im. bł. Józefa Kuta.

2250 zł

Wojciech Stróżyński

Gmina Miejska w Chodzieży

31.07.2016

 

130

24.06.2016

Sprzątanie pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Chodzieży oraz Urzędu Stanu Cywilnego

1000 zł

Wioletta Kubacka

 

Urząd Miejski w Chodzieży

27.06.2016- 31.08.2016

 

131

24.06.2016

Zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu kąpieli nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży - Rataje ul. Jeziorna

27.200,00 zł

WOPR Chodzież, ul. Jana Kochanowskiego 8A, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016 - 31.08.2016

 

132

27.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej dla Miasta i Gminy Margonin

-

Miasto i Gmina Margonin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

133

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej w wys. 12050 zł na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu Kasi Wilk z zespołem"

12.050,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

20.07.2016 - 30.09.2016

 

134

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja koncertu z okazji Światowych Dni Młodzieży"

5.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

24.07.2016 - 30.07.2016

 

135

12.07.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Organizacja zadnia wymiany z miastem partnerskim Nottuln"

3.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

27.07.2016 - 7.08.2016

 

136

5.07.2016

Usługa oświetlania miasta Chodzieży

34.581,00 zł

Enea Oświetlenie Sp. z o.o., ul Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

12.08.2016-

31.12.2016

 

137

30.06.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania pozaszkolnego w niepublicznych przedszkolach na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Ujście

-

Miasto i Gmina Ujście

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016- 31.12.2016

 

138

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

832,30

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

139

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

1049,60

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

140

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

795,40

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

141

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

426,40

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

142

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

296,40

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

143

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

221,40

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

144

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

110,70

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

145

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

172,20

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

146

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

90,20

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

147

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

647,80

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

148

4.07.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

996,30

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 30.06.2016

 

149

11.07.2016

Członkostwo w komisji w sprawie awansu zawodowego

200 zł

Sławomira Kłos - Burda

Burmistrz Miasta Chodzieży

14.07.2016

 

150

11.07.2016

Członkostwo w komisji w sprawie awansu zawodowego

200 zł

Ewa Lachowicz

Burmistrz Miasta Chodzieży

14.07.2016

 

151

22.02.2016

Opieka techniczna nad programem eGmina z modułem iMPA

3444 zł

Geo-System

ul. Kubickiego 9/5,

Warszawa

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2016- 31.12.2016

 

152

1.02.2016

Opieka nad oprogramowaniem: środki trwałe

1230 zł

Sputnik Software,

ul. Górecka 30

Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2016-

31.12.2016

 

153

29.04.2016

Świadczenie usługi chodziez.pl

1146,00 zł

Home.pl S.A. ul. Zbożowa 4, Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

Bezterminowo

 

154

18.07.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Miasta i Gminy Szamocin

-

Miasto i Gmina Szamocin

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

155

11.07.2016

Dzierżawa gruntu.

221,40 zł brutto/miesięcznie

PHU „Jura" Jerzy Matkowski, Rataje

Gmina Miejska w Chodzieży

15.07.2016 - 30.09.2016

 

156

25.07.2016

Dzierżawa gruntu

50,29 zł brutto / miesięcznie

Zofia Gałgańska

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2016 - 31.07.2019

 

157

12.07.2016

Wykonanie dokumentacji aplikacyjnej (wniosek i studium wykonalności) dla zadania „(Mini centrum Nauki i Kreatywności)

38.130,00

Fundacja Partnerzy dla Samorządu

Gmina Miejska w Chodzieży

4.08.2016

 

158

1.08.2016

Umowa o świadczenie usługi telefonicznej

Według odrębnego cennika

I-Telecom Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

1.08.2016 - 31.07.2018

 

159

2.06.2016

Powiększanie tekstu i czytanie głosem treści strony internetowej

736,77 zł

WOKISS

Gmina Miejska w Chodzieży

1.07.2016 - 30.06.2017

 

160

10.08.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży II etap

8.487,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.09.2016

 

161

16.09.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży etap II

35.670,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

162

16.09.2016

Wykonanie projektu remontu i przebudowy pomieszczeń budynku Urzędu Miejskiego w Chodzieży etap III

4.305,00 zł

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5,

70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

163

1.08.2016

Przygotowanie dokumentów do archiwum

3.700 zł

Beata Sass

 

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

164

1.08.2016

Przygotowanie dokumentów do archiwum

1.850 zł

Hubert Matusiak

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

165

1.08.2016

Wykonanie obrazków z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta

659,00 zł

Alfred Aszkiełowicz

 

Urząd Miejski w Chodzieży

1.08.2016 - 31.08.2016

 

166

18.08.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach, funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Urząd Gminy Miasteczko Krajeńskie

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

167

23.08.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Izabela Klimas

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

168

15.09.2016

Budowa pomieszczeń gospodarczych przy ul. Franciszka Buszczaka 6 w Chodzieży

37.184,77 zł

„Remo" sieci, instalacje p. poż. i sanitarne Ryszard Owczarzak

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

 

169

25.08.2016

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Stefana Żeromskiego i Władysława Jagiełły

8.979,00 zł

Pracownia Projektowa Magdalena Głowacka, Koziegłowy

Burmistrz Miasta Chodzieży

25.11.2016

 

170

5.09.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły samochodem prywatnym

-

Sławomir Maciołek

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

171

6.09.2016

Umowa o zwrot kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego i jego rodzica do szkoły

-

Małgorzata Górzna

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

172

14.09.2016

Organizacja i funkcjonowanie pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w Parafii Kościoła Ewangelicko - Metodystycznego w Chodzieży

-

Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 30.06.2017

 

173

16.09.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Budowa wewnętrznej instalacji przeciw pożarowej w budynkach hostelu CHDK i Kina „Noteć"

14.500 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

16.09.2016 - 30.09.2016

 

174

16.09.2016

Przyznanie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Modernizacja i przebudowa klatki schodowej i holu na I piętrze w budynku CHDK"

24.400 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

16.09.2016 - 30.09.2016

 

175

16.09.2016

Aneks nr 1 do umowy CR-160/2016 z dnia 10.08.2016 r. Przedłużenie terminu wykonania umowy.

-

ArchiCe Sp. z o.o.

Sp. k.

ul. Garncarska 5, 70-377 Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

7.10.2016

 

176

15.09.2016

Partnerstwo w realizacji zadania pn. zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z poprawą dostępności do instytucji użyteczności publicznej przez przebudowę ciągu ulic

1.000.000,00 zł

Powiat Chodzieski

Gmina Miejska w Chodzieży

30.09.2017

 

177

12.09.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Bolesława Prusa w Chodzieży"

12.915,00 zł

Usługi i Projekty AGMA M. Iwańska - Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

178

12.09.2016

Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego w zakresie „Przebudowy kanalizacji deszczowej w ulicy Noteckiej w Chodzieży"

13.530,00

Usługi i Projekty AGMA M. Iwańska - Flagmańska & A. Olzacka S.C.

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016

 

179

29.09.2016

Przebudowa chodnika przy ul. Jagiellońskiej i Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży. Etap I i II

40.994,32

„INSMONT"

ul. Notecka 36,

Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

180

12.09.2016

Wykonanie projektu „Przebudowy chodnika przy ul. Jagiellońskiej i Ignacego Daszyńskiego w Chodzieży"

3.400,00

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

15.10.2016

 

181

16.09.2016

Wykonanie projektu technicznego „Urządzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży"

4.305,00

„Projektowanie, Nadzory Budowlane i Kosztorysy"

Andrzej Meller

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

182

7.10.2016

Pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży, uczęszczających do publicznych przedszkoli

-

Wójt Gminy Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 31.12.2016

 

183

7.10.2016

Pokrywanie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami Gminy Miejskiej w Chodzieży, uczęszczających do niepublicznych przedszkoli

-

Wójt Gminy Budzyń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016 - 31.12.2016

 

184

12.10.2016

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Młyńskiej i Jagiełły

6.150,00 zł

Pracownia Urbanistyczna „Plan 21" ul. Pniewska 8, Poznań

Burmistrz Miasta Chodzieży

10.12.2016

 

185

10.10.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa chodnika i miejsc postojowych przy ul. Stanisława Małachowskiego w Chodzieży"

3.400,00 zł

Andrzej Baranowski

Gmina Miejska w Chodzieży

31.10.2016

 

186

27.09.2016

Przeprowadzenie audytu - oceny jakości wykonania robót "Rozbudowy trybun wraz z pomieszczeniem socjalnym" dla MOSiR w Chodzieży

8.856,00 zł

Realizacja Inwestycji Budowlanych „KOIKO" Bogusław Kowalewski, Piła

Gmina Miejska w Chodzieży

14.10.2016

 

187

18.10.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych na działkach ozn. Nr 1489, 1490/3 i 1512 przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Chodzieży"

4100,00 zł

Andrzej Baranowski

 

Gmina Miejska w Chodzieży

10.11.2016

 

188

19.10.2016

Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Miejskiej w Chodzieży

-

Gmina Margonin

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin Janusz Piechocki

Gmina Miejska w Chodzieży

1.09.2016-31.12.2016

 

189

7.10.2016

Świadczenie pomocy prawnej

250 zł netto za każdą godzinę pracy

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. ul. Strusia 10, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

190

20.10.2016

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach funkcjonujących na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży dla Gminy Kaczory

-

Wójt Gminy Kaczory

Brunon Wolski

Gmina Miejska w Chodzieży

Rok szkolny 2016/2017

 

191

2.11.2016

Umowa obsługi technicznej kserokopiarek

Cena zależna od ilości wydruków

Arcus S.A.

ul. Kolejowa 5/7

01-217 Warszawa

Gmina Miejska w Chodzieży

2.11.2016 - 1.11.2017

 

192

25.10.2016

Dotacja celowa na zakup pieca węglowego w budynku głównym CHDK

15.500,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2016 - 30.11.2016

 

193

25.10.2016

Dotacja celowa na zakup instrumentów muzycznych oraz nagłośnienia na potrzeby zajęć muzycznych

23.000,00

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

25.10.2016 - 30.11.2016

 

194

23.11.2016

Nieodpłatne udostępnienie lokalu na usytuowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

-

Powiat Chodzieski

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

195

7.11.2016

Zakup urządzeń integracyjnego placu zabaw zainstalowanego przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży

30.000,00

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.11.2016

 

196

7.11.2016

Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej zainstalowanej w Parku im. ks. Ostrowskiego w Chodzieży

30.000,00

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Przebudzone Nadzieje"

Gmina Miejska w Chodzieży

7.11.2016

 

197

25.10.2016

Wykonanie projektów technicznych do zgłoszenia robót budowlanych

11.808,00

Pracownia Landio

Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016 r.

 

198

31.10.2016

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Urządzeniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Młyńskiej 3 w Chodzieży"

92.473,27

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wszech-Dach" Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

30.11.2016 r.

 

199

8.11.2016

Wykonanie projektu technicznego do zgłoszenia robót budowlanych pn. „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych na terenie osiedla przy ul. Wojska Polskiego w Chodzieży"

4.100,00 zł

Andrzej Baranowski

 

Gmina Miejska w Chodzieży

10.11.2016

 

200

24.10.2016

Wykonanie grafik i obrazów zgodnie z wykazem fotograficznym

10.989,00

Alfred Aszkiełowicz

Urząd Miejski w Chodzieży

24.10.2016-

18.11.2016

 

201

9.11.2016

Wykonanie prac gospodarczych i porządkowych w Urzędzie i Urzędzie Stanu Cywilnego oraz na terenie jednostek organizacyjnych gminy

1.850,00

Grzegorz Drzewiński

Urząd Miejski w Chodzieży

9.11.2016- 31.12.2016

 

202

10.11.2016

Przeprowadzenie kontroli wykorzystywania dotacji przez organizacje pozarządowe w roku 2015

2.375,00

Wojciech Stróżyński

Urząd Miejski w Chodzieży

10.11.2016 -

15.12.2016

 

203

15.11.2016

Wykonanie czynności pełnomocnika do Aktualizacji Programu Rewitalizacji Miasta Chodzieży na lata 2013 - 2023

10.000,00

Katarzyna Olszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

15.11.2016

23.12.2016

 

204

29.11.2016

Świadczenie pomocy prawnej

393,60 zł / 1 godz.

Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. ul. Strusia 10, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

205

29.11.2016

Wykonanie zadania pod nazwą: „Przebudowa ciągu pieszo - jezdnego oraz miejsc postojowych przy ul. Zygmunta Krasińskiego w Chodzieży"

100.832,46 zł

Przedsiębiorstwo „ARBET" Kamionka 1A, 64-800 Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

206

29.11.2016

Wykonanie projektów technicznych do zgłoszenia robót budowlanych, sporządzenie kosztorysów inwestorskich

5.658,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

9.12.2016

 

207

16.09.2016

Opracowanie Systemu Informacji Przestrzennej GEO pl IMPZP, wdrożenie programów: do automatycznego wyrysu z MPZP; do bazy adresowej; do serwisu turystykawgminie.pl; inwestujwgminie.pl

5.400,00 zł netto + 2.500 zł netto opłaty rocznej

Gison Sp. z o.o. ul Chmieleniec 18/12

Kraków 30-348

Gmina Miejska w Chodzieży

2 miesiące od dnia przekazania kompletu danych

 

208

24.11.2016

Udostępnienie sali urzędu na potrzeby prowadzenia szkoleń skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej z Chodzieży

61,50 zł / 1 dzień

Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A

60-681 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

24.11.2016 - 31.03.2019

 

209

7.12.2016

Wykonanie 5 projektów koncepcyjnych rewitalizacji terenów miasta Chodzieży w obrębie ulic Kościuszki, Żeromskiego, Jagiełły oraz Strzeleckiej

139.605,00 zł

Archice Sp. z o.o. Sp. k. Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

50 dni od podpisania umowy

 

210

14.11.2016

Wykonanie usługi oświetlania na terenie administrowanym przez Gminę Miejską w Chodzieży

30.521,86 zł netto

Enea Oświetlenie sp. z o.o., Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

211

5.12.2016

Wykonanie usługi oświetlenia na terenie administrowanym przez Gminę Miejską w Chodzieży

23.900,00 zł netto

Enea Oświetlenie sp. z o.o., Szczecin

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

212

5.12.2016

Opracowanie dokumentacji na potrzeby projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży"

24.600,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

213

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

957,60 zł

Marcin Hedke

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

214

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

457,80 zł

Iwona Hermaszewska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

215

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

63,00 zł

Jan Jamrozik

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

216

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

71,40 zł

Małgorzata Jankowska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

217

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

126,00 zł

Mariola Koźlarek

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

218

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

168,00 zł

Elżbieta Majchrzak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

219

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

184,80 zł

Mariusz Musolf

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

220

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

189,00 zł

Ewa Przesławska

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

221

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

676,20 zł

Karina Ptak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

222

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

1243,20 zł

Katarzyna Roszak

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

223

12.12.2016

Roznoszenie listów na terenie miasta

831,60 zł

Aleksandra Turczyn

Urząd Miejski w Chodzieży

12.07.2016-14.12.2016

 

224

19.12.2016

Aktualizacja spisu wyborców

828,50 zł

Emilia Januchowska

Urząd Miejski w Chodzieży

1.12.2016- 19.12.2016

 

225

19.12.2016

Aktualizacja spisu wyborców

828,50 zł

Anna Pawlaczyk

Urząd Miejski w Chodzieży

1.12.2016-

19.12.2016

 

226

7.12.2016

Wykonanie projektu budowlanego w zakresie: „Urządzenia kąpieliska nad Jeziorem Miejskim w Chodzieży"

7.626,00 zł

Pracownia „Landio" Magdalena Baranowska, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

31.12.2016

 

227

5.12.2016

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie Chodzieży w 2017 roku.

2.371,43 zł

Milena Lament

Urząd Miejski w Chodzieży

23.12.2016

 

228

23.12.2016

Ubezpieczenie śródlądowego statku pływającego MOSIR w Chodzieży

8.340,00 zł

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

229

23.12.2016

Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, spółkami komunalnymi.

67.800,00 zł

PZU Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

230

28.12.2016

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

357.769,47 zł

Warta Towarzystwo Ubezpieczeń

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

231

28.12.2016

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Miejskiej w Chodzieży wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury oraz spółkami komunalnymi

89.991,00 zł

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2019

 

232

27.12.2016

Realizacja zadań związanych z ustawą o Karcie Dużej Rodziny za rok 2016

436,84 zł

Ewelina Żywicka

Urząd Miejski w Chodzieży

1.01.2016 - 27.12.2016

 

233

30.12.2016

Dotacja celowa na: „Organizację Zabawy Noworocznej"

22.000 zł

Chodzieski Dom Kultury

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 16.01.2017

 

234

6.11.2016

Umowa cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

-

Polkomtel Sp. z o.o.

Gmina Miejska w Chodzieży

Od 6.11.2016 -

 

235

30.12.2016

Realizacja zadania publicznego „Warsztaty Nieprzetartego Szlaku"

32.000 zł

Związek Harcerstwa Polskiego

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 30.06.2017

 

236

1.12.2016

Wynajem garażu murowanego nr 13 położonego przy ul. Ignacego Jana Paderewskiego 2 w Chodzieży

146,17 zł

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu

ul. Piekary 17, Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

1.12.2016 - 30.11.2018

 

237

29.12.2016

Systematyczna dostawa prasy

8807,15 zł

Garmond Press S.A.

ul. Lubicz 3, Kraków

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

238

30.12.2016

Realizacja zadania publicznego pn: „Działalność Dziennego Domu Senior Wigor"

125.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017

 

239

16.12.2016

Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

1000,00 zł

Danuta Romaszewska

Gmina Miejska w Chodzieży

16.12.2016 - 31.12.2016

 

240

29.12.2016

Umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

-

Zarząd Województwa Wielkopolskiego

al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

241

29.12.2016

Porozumienie o współpracy w zakresie wspólnej realizacji Projektu pn. „Wsparcie strategii niskoemisyjnej na terenie miasta Chodzieży poprzez inwestycje w obszarze transportu zbiorowego celem zmiany świadomości i przyzwyczajeń mieszkańców"

-

Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Młyńska 3, Chodzież

Gmina Miejska w Chodzieży

-

 

242

12.12.2016

Świadczenie opieki autorskiej oprogramowania EDICTA

9.440,00 zł

Asseco Data System S.A.

Gmina Miejska w Chodzieży

12.12.2016 - 11.12.2017

 

243

30.12.2016

Umowa na realizację zadania publicznego pn. „Działalność Dziennego Domu Senior Wigor"

125.000,00 zł

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy

Gmina Miejska w Chodzieży

1.01.2017 - 31.12.2017