Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2015

Centralny Rejestr Umów i Porozumień w roku 2015

L.p.

Data i nr umowy

Strona umowy

Przedmiot umowy

Wartość prac

Termin realizacji

1.

02.01.2015 r. GK-1/CR-1/2015

Grażyna Janiszewska

64-800 Chodzież

Utrzymanie czystości i porządku na obiekcie przejścia podziemnego pod drogą krajową nr 11

650,00 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

2.

02.01.2015 r. GK-2/CR-2/2015

Halina Szumlicz

64-800 Chodzież

Pobór opłaty targowej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Targowiska Miejskiego w Chodzieży

15% zainkasowanych kwot

01.01.2015-31.12.2015

3.

02.01.2015 r. GK-3/CR-3/2015

Zakład Budowy Sieci Energetycznych i Telekomunikacyjnych „EL-TEL" Romuald Białczyk

ul. Boczna 10

64-800 Chodzież

Konserwacja sieci i lamp oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych źródeł światła w latarniach Gminy Miejskiej

1 800,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

4.

02.01.2015 r. GK-4/CR-4/2015

Andrzej Baranowski

64-800 Chodzież

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót drogowych na terenie Chodzieży

592,40 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

5.

02.01.2015 r. GK-5/CR-5/2015

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

ul. Młyńska 4

64-800 Chodzież

Prowadzenie gospodarki leśnej i utrzymanie porządku i czystości na terenie lasów komunalnych miasta

1 200,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

6.

02.01.2015 r. GK-6/CR-6/2015

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał i Dorota Górscy

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

Odbiór odpadów komunalnych z Urzędu Miejskiego w Chodzieży, Targowiska oraz Parkingu (ul. Jagiełły)

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

7.

02.01.2015 r. GK-7/CR-7/2015

Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej

ul. Węglowa 9

64-920 Piła

Odbiór i utylizacja psich odchodów na terenie miasta Chodzieży

388,06 zł netto

miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

8.

02.01.2015r. GK-8/CR-8/2015

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Wszech Dach" Grzegorz Kuta

ul. Norwida 12

64-800 Chodzież

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Chodzieży

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

9.

02.01.2015r. GK-9/CR-9/2015

Firma „Jukon" Konrad Jutrzenka

ul. Notecka 31

64-800 Chodzież

Utrzymanie we właściwym stanie technicznym wylotów wód opadowych i roztopowych z odbiornikami

585,00 zł netto

01.05.2015-31.10.2015

10.

02.01.2015r. GK-10/CR-10/2015

Krzysztof Liskowski

64-800 Chodzież

Konserwacja i bieżące utrzymanie aeratora pulweryzacyjnego zamontowanego na Jeziorze Miejskim

292,00 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

11.

02.01.2015r. GK-11/CR-11/2015

Piotr Lewiński

64-800 Chodzież

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w „Punkcie Przetrzymań i Adopcji Psów Chodzieskich"

420,00 zł brutto

01.01.2015-31.12.2015

12.

02.01.2015r. GK-12/CR-12/2015

Iwona Kostrzewa-Lewińska

64-800 Chodzież

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami na terenie Miasta Chodzieży

nieodpłatnie

01.01.2015-31.12.2015

13.

02.01.2015r. GK-13/CR-13/2015

„VET-AGRO SERWIS"

ul. Konopnickiej 62

64-980 Trzcianka

Wyłapywanie zwierząt bezdomnych z terenu miasta Chodzieży, transport i ich przetrzymywanie w schronisku

Wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

14.

02.01.2015r. GK-14/CR-14/2015

Zakład Oczyszczania Miasta Rafał i Dorota Górscy

ul. Fabryczna 4

64-800 Chodzież

Obsługa oraz utrzymanie czystości i porządku na obiekcie Szaletu Miejskiego przy ul. Rynek

1 850,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

15.

31.12.2014r. CR/15/2015

AUDIT CONSULTING MUNICIPAL SP. Z O.O.

Audyt wewnętrzny w Gminie Miejskiej Chodzież

3 120,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015r.

16.

02.01.2015

Dorota Tomtas

ul. Jasna Rola 347/11

Poznań

Obsługa prawna Gminy Miejskiej

3 900,00 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

17.

02.01.2015

Miasto i Gmina Szamocin

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

9 767,52 zł

02.01.2015-31.12.2015

18.

02.01.2015

Gmina Chodzież

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

14 849,19 zł

02.01.2015-31.12.2015

19.

02.01.2015

Miasto i Gmina Margonin

Dofinansowanie pobytu dzieci w ODADDN

21 468,75 zł

02.01.2015-31.12.2015

20.

08.01.2015

Zakład Oczyszczania Miasta Dorota Górska

Omiatanie i zimowe utrzymanie ulic na terenie miasta Chodzieży 2015-2016

501 337,92 zł

08.01.2015-31.12.2016

21.

02.01.2015

„TELERADIOMECHANIKA" Stanisław Strychalski

Konserwacja telefoniczna sieci wewnątrzzakładowej wraz z aparatami telefonicznymi

250 zł brutto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

22.

02.01.2015

Izabela Matwiejczuk „MATIC"

64-800 Chodzież

Prowadzenie całokształtu zagadnień z bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej

300 zł netto miesięcznie

01.01.2015-31.12.2015

23.

13.01.2015

Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Dąbrowicz

ul. Młyńska 4

64-800 Chodzież

Utrzymanie terenów zielonych oraz prace związane z utrzymaniem dróg gruntowych wewnętrznych na terenie miasta Chodzieży w 2015-2016

792 676,79 zł

31.12.2016

24.

09.01.2015

Łukasz Roman Dąbkowski

64-800 Chodzież

Umieszczanie ogłoszenia reklamowego

1 180,80 zł

01.01.2015-31.12.2015

25.

22.01.2015 GK-15/CR-25/2015

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

ul. Siemiradzkiego 5A

60-763 Poznań

Prowadzenie niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji Zarządcy Drogi Krajowej Nr 11

Do 135 000,00 zł

01.01.2015-31.12.2015

26.

20.01.2015 GK-16/CR-26/2015

ENEOS SP. Z O.O.

ul. Strzeszyńska 58,

60-479 Poznań

Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży

76 999,13 zł netto + wg cennika

01.01.2015-31.12.2015

27.

28.01.2015r. AGT.6831.1.2015/CR-27/2015

Usługi Geodezyjne TOPOGEO S.C. Edward Strzałkowski i Daniel Sarbinowski

Usługi geodezyjne

Według cennika

28.01.2015-31.12.2015

28.

30.01.2015r. AGT.6812.1.2015/CR-28/2015

Biuro Wycen Nieruchomości Marcin Bielawiak

Wykonanie usługi w zakresie wyceny nieruchomości i praw rzeczowych dot. nieruchomości

Według cennika

30.01.2015-31.12.2015

29.

02.02.2015

Anna Czyńska

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna członek komisji 350 zł brutto za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

30.

02.02.2015

Beata Tubicz-Sobieszczańska

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna sekretarz 400 zł brutto za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

31.

02.02.2015

Marek Mirski

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna -członek 350 zł za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

32.

02.02.2015

Henryk Gawroński

Miejska Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna przewodniczący 550 zł za posiedzenie

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza nr 6/2014 z dnia 14.01.2014

01.02.2015-31.12.2015

33.

17.02.2015 GK-17/CR-33/2015

Gmina Chodzież

ul. Notecka 28,

64-800 Chodzież

Porozumienie międzygminne w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

Wartość rekompensaty ustalana do 15 września

Czas nieokreślony

34.

30.01.2015 AGT.6812.2.2015

Jerzy Surma

Chodzież

Wykonanie usługi w zakresie wyceny nieruchomości i drzewostanu

Według cennika

30.01.2015-31.12.2015

35.

30.01.2015 1/2015

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Tomasz Plewa

Wynajem garażu murowanego o powierzchni 16,6m2 przy ul. Paderewskiego 2

113,38 zł + VAT

01.02.2015-31.01.2017

36.

Aneks nr 1/2015 do umowy najmu nr 1/2015 z dnia 29.11.2013 - zawarty 03.02.2015r.

Wielkopolski Zarząd Geodezji, Kartografii i Administrowania Mieniem w Poznaniu, Tomasz Plewa

Zmiana wysokości czynszu za miesiąc grudzień 2014 i styczeń 2015

Stawka za 1m2 wynosi 6,83 zł od 01.12.2014

 

37.

0002/500/2015

Ośrodek Produkcyjno-Wdrożeniowy „DOSKOMP" Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

ul. Dubois 114/116

93-465 Łódź

Udzielenie niewyłącznej licencji na używanie systemu informatycznego

1 033,20 zł brutto

27.02.2015-26.02.2016

38.

16.03.2015 GK-18/CR-38/2015

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek, Dariusz Polzin

ul. Mostowa 3

64-800 Chodzież

O wykonanie prac dot. monitoringu odprowadzania wód opadowo-roztopowych

4 345,00 zł netto + 23% VAT

16.03.2015-31.12.2015

39.

16.03.2015 GK-19/CR-39/2015

Firma Drogowo-Mostowa „BETON TRYSK" Andrzej Ryckowski

ul. Motylewska 24

64-920 Piła

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic na terenie miasta Chodzieży

82 653,36 zł netto 101 663,63 zł brutto

I ETAP do 30.05.2015

II ETAP do 15.11.2015

40.

16.03.2015 GK-20/CR-40/2015

Chodzieskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Grażyna Nowicka

ul. Bosa 4E

64-800 Chodzież

Wykonanie projektu technicznego, wykonawczego budynku gospodarczego planowanego na terenie działki geodezyjnej nr 2850 ul. Buszczaka 6

5 904,00 zł brutto

Do 30.06.2015

41.

01.04.2015 GK-21/CR-41/2015

Maciej Liskowski

ul. Kruczkowskiego 14

64-800 Chodzież

Konserwacja i bieżące utrzymanie aeratora pulweryzacyjnego, zakotwiczonego na Jeziorze Miejskim w Chodzieży

292,00 zł brutto miesięcznie

01.04.2015-31.12.2015

42.

19.02.2015 1/2015 OR.8110.3.1.2015

Policealna Szkoła Kosmetyczna Akademia Zdrowia i Urody

ul. Św. Jerzego 6/10

Poznań

Partnerstwo w sprawie Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

19.02.2015 - bezterminowo

43.

19.02.2015 2/2015 OR.8110.3.2.2015

Placówka Kształcenia Ustawicznego EDUSTART

ul. Św. Jerzego 6/10

Poznań

Partnerstwo w sprawie Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

19.02.2015 - bezterminowo

44.

01.04.2015 GK-22/CR-44/2015

Gabinet Weterynaryjny „Vet-Centrum"

ul. M. Reja 1

64-800 Chodzież

Całodobowa opieka weterynaryjna w przypadkach zdarzeń drogowych, sterylizacji kotów

Wg cennika

01.04.2015-31.12.2015

45.

03.03.2015

Marek Nowaczewski

Konsultacja w trakcie procedury planistycznej, pomoc w sporządzaniu dokumentacji

1 000,00 zł

03.03.2015-20.04.2015

46.

03.03.2015 46/2015

Dominika Maziejuk

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 68 sztuk

272,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

47.

03.03.2015 47/2015

Mirosław Dzięcioł

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuk

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

48.

03.03.2015 48/2015

Edyta Kleszczyńska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuk

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

49.

03.03.2015 49/2015

Anna Bardzińska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 131 sztuk

524,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

50.

03.03.2015 50/2015

Anna Zmudzińska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 147 sztuk

588,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

51.

03.03.2015 51/2015

Radosław Fengier

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 134 sztuki

536,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

52.

03.03.2015 52/2015

Katarzyna Roszak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 199 sztuk

796,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

53.

03.03.2015 53/2015

Emilia Januchowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 146 sztuk

584,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

54.

03.03.2015 54/2015

Urszula Koczorowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 163 sztuki

652,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

55.

03.03.2015 55/2015

Violetta Szewczak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 171 sztuk

684,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

56.

03.03.2015 56/2015

Anna Pawlaczyk

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 158 sztuk

632,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

57.

03.03.2015 57/2015

Hanna Woźna

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 71 sztuk

284,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

58.

03.03.2015 58/2015

Mariusz Pałaszyński

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 170 sztuk

680,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

59.

03.03.2015 59/2015

Marcin Hedke

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 155 sztuk

620,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

60.

03.03.2015 60/2015

Szymon Zychla

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 146 sztuk

548,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

61.

03.03.2015 61/2015

Renata Cieślik

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 148 sztuk

592,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

62.

03.03.2015 62/2015

Rafał Kodrycki

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 133 sztuki

532,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

63.

03.03.2015 63/2015

Elżbieta Majchrzak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 156 sztuk

624,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

64.

03.03.2015 64/2015

Anna Ostradecka

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 134 sztuki

536,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

65.

03.03.2015 65/2015

Iwona Hermaszewska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 153 sztuki

612,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

66.

03.03.2015 66/2015

Grażyna Drewniak-Dutkiewicz

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 171 sztuk

684,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

67.

03.03.2015 67/2015

Agnieszka Piątkowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 122 sztuki

488,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

68.

14.04.2015 AGT.411.1.2015/CR-68/2015

Iwona Żerebiło

64-920 Piła

Wykonanie Gminnego Programu Opieki nad  Zabytkami

3 000,00 zł brutto

14.02.2015 -30.06.2015

69.

03.03.2015 69/2015

Małgorzata Jankowska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 166 sztuk

664,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

70.

03.03.2015 70/2015

Roman Pałuczak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 121 sztuk

484,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

71.

03.03.2015 71/2015

Mariola Koźlarek

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 157 sztuk

628,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

72.

03.03.2015 72/2015

Ewa Przesławska

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 159 sztuk

636,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

73.

03.03.2015 73/2015

Julita Węgrzyn

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 144 sztuki

576,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

74.

03.03.2015 74/2015

Mariusz Musolf

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 166 sztuk

664,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

75.

03.03.2015 75/2015

Sławomir Nowak

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 154 sztuki

616,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

76.

03.03.2015 76/2015

Aleksandra Turczyn

Roznoszenie decyzji na terenie miasta Chodzieży 147 sztuk

588,00 zł

16.02.2015-03.03.2015

77.

01.04.2015 77/2015

Małgorzata Cyranowska

64-800 Chodzież

Dezynfekcja toalet publicznych i kuchni w Urzędzie Miejskim w Chodzieży oraz czyszczenie specjalistycznych elementów dekoracji na Sali sesyjnej UM

500,00 zł

01.04.2015-09.04.2015

78.

AGT.6721.1.2015/CR-78/2015

Magdalena Głowacka

Koziegłowy

Projekt miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Podgórnej

6 100,00 zł brutto

3 miesiące od dostarczenia map

79.

24.04.2015 CR-79/2015

Zygmunt Bedołek Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów

Remont biura II piętro Nr 405 w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

7 494,95 zł netto 

16.03.2015-23.04.2015

80.

30.03.2015 GK-23/CR-80/2015

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. p. Roman Golcz Prezes Zarządu

Świadczenie usługi przewozowej oraz innych usług

Wartość rekompensaty ustalana do 30 września

Od 01.04.2015

81.

30.04.2015 81/2015

Dariusz Walczak

64-800 Chodzież

Wykonywanie funkcji Latarnika Polski Cyfrowej

2 500 zł netto

01.04.2015-30.06.2015

82.

28.04.2015 82/2015

Miasto i Gmina Szamocin

W sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu

50%  wynagrodzenia nauczyciela

01.09.2015-31.08.2016

83.

28.04.2015 83/2015

Gmina Chodzież

W sprawie organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu

50% wynagrodzenia nauczyciela

01.09.2015-31.08.2016

84.

06.05.2015 84/2015

Gmina Piła

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

04.2015-12.2015

85.

06.05.2015 GK-24/CR-85/2015

TEAM-BUD Wojciech Maciaszczyk

ul. Śniadeckich 13a/27

64-920 Piła

Wykonanie nawierzchni

32 644,69 zł brutto

Do 31.05.2015

86.

19.05.2015 Poznań 72/BIP/PIAS/2015

Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych (WOKiSS)

Korzystanie z zasobów i usług sieci INTERNET za pośrednictwem serwera OS i BIP

70 zł/ mies. netto

01.06.2015-31.12.2016

87.

20.05.2015 Gołańcz 87/2015

WOPOL-Trans Maria i Ryszard Wota s.c. Gołańcz

Rozebranie budynku gospodarczego na działce nr 1802/22 w Chodzieży

Za odzyskany materiał rozbiórkowy

21.05.2015-15.06.2015

88.

OR.ZP.272.3.2015 CR-88/2015

Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna w Bydgoszczy

Przygotowanie procedur poprzedzających wszczęcie postępowania o zamówienia publiczne

2 500,00 zł netto

01.01.2016-31.12.2016

89.

22.05.2015 porozumienie CR-89/2015

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Ponoszenie wspólnych kosztów przy zakupie samochodów dla KPP w Chodzieży

30 000,00 zł

22.05.2015-30.12.2015

90.

03.06.2015 AGT.6721.3.2015 - CR-90/2015

Mgr inż Magdalena Głowacka Pracownia Projektowa

os. Leśne 2d/24

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Ch-ży przy ul. Gajowej

615,00 zł brutto

3 miesiące od podpisania

91.

08.06.2015 AGT.6721.2.2015 - CR-91/2015

Mgr inż Magdalena Głowacka Pracownia Projektowa

os. Leśne 2d/24

Opracowanie projektu planu przestrzennego zagospodarowania - teren ul. Świętokrzyska

1 900,00 zł

3 miesiące

92

16.06.2015 GK-26/CR-92/2015

Archico Sp. z o.o. sp. k.

ul. Garncarska 5

Szczecin

Termomodernizacja i wykonanie audytów energetycznych

118 347,00 zł netto

80 dni od podpisania umowy

93.

03.06.2015

Miasta i Gmina Margonin

Koszty dotacji związane z przyjmowaniem uczniów każdej strony umowy

Według miesięcznych kalkulacji

Od 01.09.2015-31.08.2016

94.

05.05.2015

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży

Pokrywanie części kosztów zakupu samochodu dla KPPSP w Chodzieży

10 000,00 zł

Do 31.12.2015

95.

03.06.2015

Gmina Budzyń

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

96.

11.06.2015

Miasto i Gmina Szamocin

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

97.

16.06.2015 CR-97/2015

Mariusz Siwoń Kancelaria Prawna ul. Zgrzebnioka 58

Chorzów

Ekspertyza, zaprojektowanie, budowa, eksploatacja i zarządzanie obiektem handlowo-mieszkaniowym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

20 000,00 zł netto

Do 17.08.2015

98.

18.06.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

99.

18.06.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.08.2016

100.

30.06.2015 CR-100/2015

Kompleksowe wykonawstwo obiektów Zygmunt Bedołek

Malowanie górnego korytarza z remontem instalacji elektrycznej, remont biura, wymiana drzwi na II piętrze w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

42 922,19 zł brutto

01.07.2015-30.09.2015

101.

15.05.2015 85/2015/P.POŻ./GK-27/CR-101/2015

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o.

Dot. hydrantów zewnętrznych i p. poż. wykorzystywanych do gaszenia pożaru

34 896,09 zł netto 42 922,19 zł brutto

01.07.2015-30.09.2015

102.

08.05.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczej oraz archiwizacja dokumentów z wyborów w Chodzieży

 835,22 zł

08.05.2015-24.05.2015

103.

08.05.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur z samochodem przy wyborach prezydenckich

378,64 zł

10.05.2015-25.05.2015

104.

08.05.2015

Sławomir Nowak

Dyżur z samochodem przy wyborach prezydenckich

267,28 zł

10.05.2015-25.05.2015

105.

08.05.2015

Alicja Mencel

Dyżur w dniu wyborów- w zakresie rejestru i spisu  wyborców

136,43 zł brutto

08.05.2015-10.05.2015

106.

08.05.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów dla lokali wyborczych oraz komisji wyborczych w wyborach prezydenckich

136,43 zł brutto

08.05.2015-10.05.2015

107.

08.05.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców na wybory prezydenckie

1 659,99 zł brutto

02.05.2015-25.05.2015

108.

08.05.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców na wybory prezydenckie

1 659,99 zł brutto

02.05.2015-25.05.2015

109.

08.05.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego w wyborach prezydenckich

1 002,26 zł

10.05.2015-25.05.2015

110.

08.05.2015

Anna Bardzińska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

111.

08.05.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

112.

08.05.2015

Mariusz Pałaszyński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

113.

08.05.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

114.

08.05.2015

Anna Zmudzińska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

115.

08.05.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

317,38 zł

10.05.2015-25.05.2015

116.

08.05.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

380,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

117.

08.05.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

380,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

118.

08.05.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

119.

08.05.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

120.

08.05.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej w wyborach prezydenckich

320,00 zł

10.05.2015-25.05.2015

121.

08.05.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

122.

08.05.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

123.

08.05.2015

Patryk Pawłowski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

124.

08.05.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

125.

08.05.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

126.

08.05.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

127.

08.05.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

128.

08.05.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

129.

08.05.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

130.

08.05.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

131.

08.05.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory prezydenckie

160,00 zł

08.05.2015-25.05.2015

132.

08.05.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych dla wyborów prezydenckich na terenie miasta

1 023,19 zł

08.05.2015-25.05.2015

133.

08.05.2015

Katarzyna Roszak

Przygotowanie dokumentów do rozliczenia członków komisji, którzy pracowali w obwodowych komisjach

417,61 zł

10.05.2015-25.05.2015

134.

08.05.2015

Franciszek Bednarek

Pomoc przy przygotowaniu lokali wyborczych w wyborach prezydenckich

501,13 zł

08.05.2015-25.05.2015

135.

08.05.2015

Beata Anna Sass

64-920 Piła

Selekcja, analiza dokumentów z lat 1976-2002 pod względem wartości archiwalnych

4 000,00 zł

17.06.2015-17.07.2015

136.

29.06.2015 GK-28/CR-137/2015

Firma „JUKON" - Konrad Jutrzenka

ul. Notecka 31

64-800 Chodzież

Konserwacja rowów melioracyjnych na terenie miasta Chodzieży

46 684,65 zł

Do 31.07.2015

137.

30.06.2015 GK-29/CR-138/2015

Maciej Poznański Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnej

Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie osiedla przy ul. Wojska Polskiego w Chodzieży

8 979,00 zł brutto

Do 15.07.2015

138.

30.06.2015

Zakład Usługowy „ODUM" s.c. Adam Dymek

Weryfikacja dokumentacji wodnoprawnej rej. Łukasiewicza

2 400,00 zł netto +23% VAT

Do 31.08.2015

139.

03.07.2015 GK-31/CR-140/2015

Maciej Poznański Projektowanie Instalacji i Sieci Sanitarnej

Budowa separatorów wód opadowych i roztopowych w rej. ul. Łukasiewicza w Chodzieży

7 995,00 zł brutto

Do 15.08.2015

140.

18.06.2015

Alfred Aszkiełowicz

64-800 Chodzież

Wykonanie trzech malowanych miniatur wraz z piecz. na potrzeby promocyjne Gminy Miejskiej

495,00 zł

18.06.2015-25.06.2015

141.

08.06.2015

Anna Pawlaczyk

64-800 Chodzież

Aktualizacja wykazu wyborczego za I i II kwartał 2015

701,58 zł

02.05.2015-30.06.2015

142.

08.06.2015

Emilia Januchowska

64-800 Chodzież

Aktualizacja wykazu wyborczego za I i II kwartał 2015

701,58 zł

02.05.2015-30.06.2015

143.

30.06.2015

Anna Bardzińska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta  42 sztuki

168,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

144.

30.06.2015

Marcin Hedke

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 358 sztuk

1 436,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

145.

30.06.2015

Iwona Hermaszewska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 228 sztuk

812,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

146.

30.06.2015

Jan Jamrozik

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 160 sztuk

640,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

147.

30.06.2015

Małgorzata Jankowska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 55 sztuk

220,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

148.

30.06.2015

Elżbieta Majchrzak

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 81 sztuk

324,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

149.

30.06.2015

Mariusz Musolf

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 110 sztuk

440,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

150.

30.06.2015

Ewa Przesławska

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 131 sztuk

524,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

151.

30.06.2015

Katarzyna Roszak

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 348 sztuk

1 392,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

152.

30.06.2015

Aleksandra Turczyn

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 220 sztuk

880,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

153.

30.06.2015

Mariola Koźlarek

64-800 Chodzież

Roznoszenie listów na terenie miasta 55 sztuk

220,00 zł

01.01.2015-30.06.2015

154.

15.07.2015

Grażyna Anna Kordek-Zozula

Trzcianka

Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli mianowanych

450,00 zł

20.07.2015-20.07.2015

155.

15.07.2015

Ewa Luchowicz

Trzcianka

Ekspert z listy Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli mianowanych

450,00 zł

20.07.2015-20.07.2015

156.

01.07.2015 GK-33/CR-157/2015

Fundacja Partnerzy dla Samorządu

ul. Grottgera 16/2

60-758 Poznań

Opracowanie planu gosp. nisko-emisyjnej oraz stworzenie bazy danych informacji

37 000 zł netto +23%VAT =

45 510,00 zł brutto

Od 23.07.2015

157.

23.07.2015 nr 3/2015 OR.8110.3.3.2015

Bank Spółdzielczy w Chodzieży

ul. Składowa 1

64-800 Chodzież

Przystąpienie do programu Chodzieska Karta Dużej Rodziny

Preferencje dla beneficjentów ChKDR

Czas nieokreslony

158.

04.05.2015 GK-32/CR-159/2015

Kancelaria Radców Prawnych Zygmunt Jerzmanowski i Wspólnicy sp. k.

Przygotowanie koncesji uwarunkowań prawnych wdrożenia systemu gospodarki ściekami odpadowymi

12 500,00 zł netto 15 375,00 zł brutto

6 tygodni od przekazania dokumentacji

159.

31.07.2015

Beata Anna Sass

64-920 Piła

Selekcja, analiza dokumentów z lat 1968-2005 w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego

4 600,00 zł brutto

03.08.2015-17.08.2015

160.

31.07.2015

Beata Świderska

64-800 Chodzież

Przetłumaczenie dokumentów z wizyty Burmistrza Miasta w Nottuln w czasie trwania 45. M.WJ. W Chodzieży

357,00 zł brutto

07.08.2015-14.08.2015

161.

18.08.2015 nr CR-162/2015

Kompleksowe Wykonawstwo Obiektów Zygmunt Bedołek

Remont archiwum w Urzędzie Miejskim w Chodzieży

26 362,09 zł netto

19.08.2015-31.10.2015

162.

31.07.2015

Alfred Aszkiełowicz

ul. Orzechowskiego 3/25

64-800 Chodzież

Wykonanie 6 sztuk obrazów w technice gwasz oprawa w ramki 18x20cm z przeznaczeniem na cele promocyjne miasta

800 zł brutto

03.08.2015-07.08.2015

163.

25.08.2015 Nr CR-164/2015

Berendsen Textile Service Sp. z o.o. siedziba w Żukowie

ul. Duńska 1

83-330  Żukowo

Usługa najmu i serwisu mat wejściowych

55,60 zł netto za tydzień

01.09.2015-31.12.2015

164.

19.08.2015 GK-34/CR-165/2015

INSMONT Sp. z o.o.

ul. Notecka

64-800 Chodzież

Budowa odcinka kanalizacji deszczowej

86 100,00 zł brutto

Do 30.09.2015

165.

19.08.2015 GK-35/CR-166/2015

Krzysztof Kasprzak

Os. Zwycięstwa 9/31

61-646 Poznań

Inspektor nadzoru robót instalacyjnych

1 245,10 zł brutto

Od 19.08.2015 do końca trwania prac

166.

21.08.2015 GK-36/CR-167/2015

Zakład Poligraficzny „TĘCZA"

ul. Dworcowa 6

64-820 Szamocin

Dostawa dwóch tablic powitalnych (witaczy) miasta Chodzieży

29 274,00 zł

Do 31.08.2015

167.

27.08.2015 GK-37/CR-168/2015

Skarb Państwa - Państwowe Gosp. Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwa Podanin

Najem działek o nr 8063/2 8063/2

10 zł za m2

01.09.2015-31.10.2015

168.

09.09.2015 169/EDU/1/2015

Izabela Klimas

64-800 Chodzież

Dowóz ucznia niepełnosprawnego do Piły, realizacja obowiązku szkolnego

Zwrot kosztów przejazdu za każdy miesiąc

Do 24.06.2016

169.

01.07.2015 nr 16_Npo.6120.137.2015.KH/1

Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie

ul. Szczęśliwicka 62

Najem pomieszczenia budynku dworca PKP w Chodzieży o pow. 570,95 m2 na działce 1812/2

2 232,41 zł + VAT miesięcznie

10 lat od 01.09.2015-31.08.2025

170.

17.09.2015

Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci Spółka komandytowa w Warszawie

Świadczenie usług pomocy prawnej przy wycofaniu się Gminy z Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych

3 500,00 zł +VAT

Wykonanie zlecenia-przygotowanie memorandum prawnego w terminie 7 dni od podpisania umowy

171.

17.09.2015

Miasto i Gmina Ujście P. Roman Wrotecki

W sprawie realizacji  zadań z zakresu wychowania przedszkolnego

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.12.2015

172.

29.09.2015 OKS.XII.031....2015

Gmina Piła - Piotr Głogowski

Pokrycie kosztów pobytu dziecka w przedszkolu publicznym

Według wykazów miesięcznych

01.09.2015-31.12.2015

173.

17.07.2015

Paulina Roszak - inspektor Design - projektowanie wnętrz

Kompleksowy projekt wnętrza Dziennego Domu Seniora

27 000,00 zł brutto

Do 31.08.2015

174.

10.2015 nr 37/DZ. III/2015

Województwo Wielkopolskie reprezentowane przez P. Leszka Wojtasiaka

Realizacja przez Gminę Miejską w Chodzieży zadania realizacji programu profilaktyki zapobiegania używania alkoholu

60 000,00 zł

Do 24.10.2015

175.

15.10.2015

Powiat Chodzieski

ul. Wiosny Ludów 1

64-800 Chodzież

Nieodpłatne udostępnienie lokalu i jego wyposażenia w celu prowadzenia nieodpłatnej pomocy prawnej

-

01.01.2016-31.12.2016

176.

12.10.2015

Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Inżynieryjne INSMONT

Budowa separatora wód opadowych i roztopowych w rej. ul. Łukasiewicza

102 028,50 zł brutto

Do 10.11.2015

177.

12.10.2015 Nr GK-41/CR-178/2015

Krzysztof Kasprzak

Inspektor nadzoru robót instalacyjnych „budowa separatora wód opadowych i roztopowych ul. Łukasiewicza"

1 967,00 zł

Od 12.10.2015 do końca trwania prac

178.

5.11.2015 OR.ZP.272.4.2015 CR-179/2015

ENEA

ul. Górecka 1

60-201 Poznań

Przetarg na sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie ulic

297 026,07 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

179.

5.11.2015 OR.ZP.272.5.2015 CR-180/2015

ENERGA OBRÓT

Al. Grunwaldzka 472

80-309 Gdańsk

Przetarg na sprzedaż energii elektrycznej - oświetlenie obiektów

497 054,63 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

180.

29.10.2015 Nr DR.032.21.2015

Powiat Chodzieski

Dot. dotacji na zwiększanie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Do 800 000,00 zł

Do 15.12.2015

181.

GK.7021.7.63.2015

Jukon - Konrad Jutrzenka

Dot. wykonania prac melioracyjnych w rejonie ul. Łukasiewicza

5 781,00 zł

07.10.2015-10.11.20154

182.

Nr 80/ENEA oświetlenie/OP/R4/2015 Nr GK-43/CR-183/2015

Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 58

Poznań

Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego

50 432,00 zł netto

Do 30.11.2015

183.

03.11.2015

Gmina Chodzież p. Kamila Szejner

Zwrot planowanych kosztów wychowania przedszkolnego

Według miesięcznych wykazów

Okres roku szkolnego 2015/2016

184.

29.09.2015 Nr WAF.557.15.11/17/2015

Wojewoda Wielkopolski w imieniu działa wicekurator Oświaty Hanna Rajcic-Melgler

Dotacja celowa na zakup książek do biblioteki szkolnej „Książka moich marzeń" SP1 i SP3

4 340,00 zł

 

185.

04.12.2015

Bednarek Franciszek

Pomoc w przygotowaniu lokali do referendum

167,05 zł

04.09.2015-07.09.2015

186.

04.12.2015

Urszula Koczorowska

Przygotowanie dokumentów do wypłaty diet podczas referendum

167,05 zł

07.09.2015

187.

04.09.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

188.

04.09.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

189.

04.09.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

190.

04.09.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

191.

04.09.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

192.

04.09.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

193.

04.09.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

194.

04.09.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

195.

04.09.2015

Wojciech Pawłowski

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

196.

04.09.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

197.

04.09.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

80,00 zł

04.09.2015-07.09.2015

198.

04.09.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczej oraz archiwizacja dokumentów KW w Chodzieży

334,00 zł

04.09.2015-15.09.2015

199.

04.09.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadań związanych z prowadzeniem dokumentów

250,77 zł

04.09.2015-08.09.2015

200.

04.09.2015

Sławomir Nowak

Dyżur samochodem przy wyborach do referendum

167,04 zł

06.09.2015

201.

04.09.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów do lokali wyborczych oraz komisji

167,04 zł

04.09.2015-06.09.2015

202.

04.09.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur samochodem przy wyborach do referendum

167,04 zł

06.09.2015

203.

04.09.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych do referendum

334,08 zł

04.09.2015-07.09.2015

204.

04.09.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców do referendum

1 626,58 zł

01.09.2015-06.09.2015

205.

04.09.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców do referendum

1 626,58 zł

01.09.2015-06.09.2015

206.

04.09.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego w referendum

643,11 zł

06.09.2015

207.

04.09.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

208.

04.09.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

209.

04.09.2015

Marianna Grubrewicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

210.

04.09.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

211.

04.09.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

190,00 zł

06.09.2015

212.

04.09.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

160,00 zł

06.09.2015

213.

04.09.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

214.

04.09.2015

Małgorzata Jankowska

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

215.

04.09.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

216.

04.09.2015

Aleksandra Turczyn

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

217.

04.09.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadania operatora informatycznej obsługi okręgowej komisji wyborczej

158,69 zł

06.09.2015

218.

16.09.2015

Waldemar Łazuga

Przedstawienie sylwetki patrona św. Floriana

1 168,00 zł

17.09.2015

219.

16.09.2015

Beata Sas

Opracowanie i spisywanie akt osobowych

4 000,00 zł

16.08.2015-10.10.2015

220.

23.10.2015

Jan Jamrozik

Przygotowanie lokali wyborczych w wyborach do parlamentu

341,07 zł

23.10.2015-26.10.2015

221.

23.10.2015

Urszula Koczorowska

Przygotowanie dokumentów do wypłaty diet podczas wyborów parlamentarnych

167,05 zł

25.10.2015-26.10.2015

222.

23.10.2015

Rafał Kodrycki

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

223.

23.10.2015

Paulina Kołutkiewicz

Przygotowanie materiałów do lokali oraz komisji w wyborach parlamentarnych

167,05 zł

22.10.2015-26.10.2015

224.

23.10.2015

Sławomir Nowak

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

225.

23.10.2015

Katarzyna Roszak

Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem dokumentów

250,57 zł

24.10.2015-27.10.2015

226.

23.10.2015

Natalia Wierzbicka

Obsługa komisji wyborczych oraz archiwizacja dokumentów z wyborów

375,85 zł

23.10.2015-30.10.2015

227.

23.10.2015

Mariusz Pałaszyński

Dyżur z samochodem przy wyborach do parlamentu

167,05 zł

25.10.2015

228.

23.10.2015

Anna Pawlaczyk

Przygotowanie spisu wyborców na wybory parlamentarne

1 626,58 zł

01.10.2015-25.10.2015

229.

23.10.2015

Emilia Januchowska

Przygotowanie spisu wyborców na wybory parlamentarne

1 626,58 zł

01.10.2015-25.10.2015

230.

23.10.2015

Radosław Fengier

Koordynator do przekazu informatycznego

643,11 zł

25.10.2015

231.

23.10.2015

Andrzej Adamski

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

232.

23.10.2015

Helena Dobosz

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

233.

23.10.2015

Anna Fredrich

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

234.

23.10.2015

Jacek Frydrych

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

235.

23.10.2015

Piotr Idkowiak

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

236.

23.10.2015

Wiesław Kobicki

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

237.

23.10.2015

Lidia Łochowicz

Przygotowanie lokali wyborczych na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

238.

23.10.2015

Tomasz May

Odnowienie urn do głosowania sztuk dwie na wybory

150,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

239.

23.10.2015

Jerzy Paprocki

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

240.

23.10.2015

Patryk Pawłowski

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

241.

23.10.2015

Jarosław Skawiński

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

242.

23.10.2015

Zbigniew Szeląg

Przygotowanie lokalu wyborczego na wybory parlamentarne

80,00 zł

23.10.2015-26.10.2015

243.

23.10.2015

Marcin Hedke

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

244.

23.10.2015

Agnieszka Kiedrowska-Pietruszka

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

245.

23.10.2015

Katarzyna Roszak

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

245.

23.10.2015

Aleksandra Turczyn

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

247.

23.10.2015

Szymon Zychla

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

208,80 zł

25.10.2015

248.

23.10.2015

Dorota Dygułła

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

249.

23.10.2015

Anna Fredrich

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

250.

23.10.2015

Marianna Grubrewicz

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

251.

23.10.2015

Lidia Łochowicz

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

252.

23.10.2015

Lucyna Siminiak

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

253.

23.10.2015

Jarosław Skawiński

Wykonanie zadań operatora informatycznej obsługi

250,00 zł

25.10.2015

254.

Nr 6/O_BIP_BOM/PIAS/2016

WOKiSS

Wykupienie Biuletynu Informacji Publicznej, Biura Obsługi Mieszkańca

520,00 zł +VAT

01.01.2016-31.12.2016

255.

07.12.2015 OR.ZP.272.6.2015 CR-256/2015

ALTVATER PIŁA Sp. z o.o.

ul. Łączna 4

64-920 Piła

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Miejskiej w Chodzieży w 2016 roku

2 079 160,00 zł netto

01.01.2016-31.12.2016

256.

10.12.2015 OR.ZP.272.5.2015 CR-257/2015

Konsorcjum Archice

ul. Garncarska 5

Szczecin

Usługa kompleksowa wsparcia zamawiającego w czasie aplikowania o środki z WRPO na lata 2014-2020 oraz realizację inwestycji termobud. użyt. publ.

140 000,00 zł netto

172 200,00  zł brutto

10.12.2015-30.06.2019

257.

10.12.2015 OR.ZP.272.4.2015 CR-258/2015

Victoria

ul. Smolary 4

64-820 Szamocin

Modernizacja pomieszczeń w ramach programu Senior-Wigor

182 529,46 zł

224 511,24 zł

10.12.2015

24.12.2015

258.

14.12.2015 Nr GDDKiA-O/PO-Z-1/12/2015

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Pełnienie funkcji zarządcy drogi krajowej nr 11

Do 150 000,00 zł

Od 01.01.2016

259.

09.12.2015

Dr Krystian Ziemski Ponmers Kancelaria Prawna sp. k.

Pomoc prawna w zakresie zastępstwa procesowego Miasta w postępowaniu sądowym I instancji

6 000,00 zł -reprezentowanie

1 500,00 zł - udział

 

260.

09.12.2015

Emilia Januchowska

Aktualizacja spisów wyborców za III i IV kwartał 2015

699,14 zł

01.12.2015-09.12.2015

261.

09.12.2015

Anna Pawlaczyk

Aktualizacja spisów wyborców za III i IV kwartał 2015

699,14 zł

01.12.2015-09.12.2015

262.

09.12.2015

Marion Brandt

Przedstawienie sylwetki oraz twórczości Gertrudy Chodziesner (Kolmar)

835,00 zł

11.12.2015

263.

04.12.2015

Garmond Press S.A.

Systematyczne dostarczanie tytułów prasowych przez dostawcę

6 525,27 zł netto  6 957,34 zł brutto

01.01.2016-31.12.2016

264.

30.11.2015 Nr 512144

Berendsen Textile Service Sp. z o.o.

Usługa najmu i serwisu mat wejściowych

52,70 zł/tydzień

01.01.2016-30.06.2016

265.

26.10.2015 Nr 05/6/2015

ARCUS

 

 

12 miesięcy

266.

09.12.2015 Nr 405/U/400/709/2015

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Opracowanie planu gospodarki nisko-emisyjnej oraz stworzenie bazy danych informacji

18 000,00 zł netto

Do 31.01.2016

267.

10.12.2015 nr GK-46/CR-268/2015

PHU INTERMAT MD Dariusz Matusiak

ul. Świętokrzyska 28

64-800 Chodzież

Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych przy modernizacji pomieszczeń w ramach „Wigor-Senior"

2 000,00 zł brutto

Od 10.12.2015 do końca trwania prac

268.

23.10.2015 nr 4/2015

Cukiernictwo, Piekarnictwo, Handel

ul. R. Traugutta

64-800 Chodzież

10% zniżki na zakup całego asortymentu dla beneficjentów Chodzieskiej Karty Dużej Rodziny

-

Czas nieokreślony

269.

30.12.2015

Kancelaria Radcy Prawnego Dorota Tomtas

Usługi prawne

3 900,00 zł + VAT miesięcznie

01.01.2016-31.12.2016

270.

31.12.2015

Audit Consulting Municipal

ul. Zgrzebnioka 58

Chorzów

Usługi w zakresie audytu wewnętrznego

37 440,00 zł + VAT rocznie

01.01.2016-31.12.2016

271.

16.12.2015 CR-272/2015

Marcin Hedke

Roznoszenie listów na terenie miasta 259 sztuk

1 036,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

272.

16.12.2015 CR-273/2015

Iwona Hermaszewska

Roznoszenie listów na terenie miasta 120 sztuk

480,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

273.

16.12.2015 CR-274/2015

Jan Jamrozik

Roznoszenie listów na terenie miasta 32 sztuki

128,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

274.

16.12.2015 CR-275/2015

Małgorzata Jankowska

Roznoszenie listów na terenie miasta 49 sztuk

196,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

275.

16.12.2015 CR-276/2015

Mariola Koźlarek

Roznoszenie listów na terenie miasta 41 sztuk

164,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

276.

16.12.2015 CR-277/2015

Elżbieta Majchrzak

Roznoszenie listów na terenie miasta 54 sztuki

216,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

277.

16.12.2015 CR-278/2015

Mariusz Musolf

Roznoszenie listów na terenie miasta 50 sztuk

200,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

278.

16.12.2015 CR-279/2015

Ewa Przesławska

Roznoszenie listów na terenie miasta 60 sztuk

240,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

279.

16.12.2015 CR-280/2015

Katarzyna Roszak

Roznoszenie listów na terenie miasta 356 sztuk

1 424,00 zł

01.07.2016-16.12.2016

280.

16.12.2015 CR-281/2015

Aleksandra Turczyn

Roznoszenie listów na terenie miasta 314 sztuk

1 256,00 zł

01.07.2016-16.12.2016