ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 56/2015 BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY z dnia 17 sierpnia 2015 r.
w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015r.