Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 lipca 2015 r.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 23 lipca 2015 r.
Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318 j.t.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Chodzieży1 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach komisji do spraw referendum; lokalach komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz lokalach komisji do spraw referendum wyznaczonych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.