UCHWAŁA NR IX/71/2015

UCHWAŁA NR IX/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich granic, numerów, siedzib obwodowych
komisji do spraw referendum w Chodzieży w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego
zarządzonego na dzień 6 września 2015r.