Ogłoszenie o zamówieniu nr 145934 - 2014 - roboty budowlane

Nr SP3/322/3/2014 Chodzież, dnia 30.04.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Remont pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży

Numer ogłoszenia: 145934 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.201

Linki:
1. Ogłoszenie (plik .doc , plik .pdf )
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Przedmiar robót