Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej w Chodzieży