Zarządzenie Nr 68/2011 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 września 2011r.

w sprawie składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Chodzieży, właściwych do przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.