OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA CHODZIEŻY Z DNIA 7 WRZEŚNIA 2011R.

w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych sa wyznaczone do przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego.
 
Załączniki: