UCHWAŁA NR LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży

UCHWAŁA NR LIV/408/2018 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie Statutu Gminy Miejskiej w Chodzieży